Politseis registreeritud sündmused

Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 74 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kaks teadet avaliku korra raskest rikkumisest, 28 varavastast kuritegu, sh 22 vargust. Lähisuhtevägivallast teatati politseile 30 korral.

Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimene. Tabati 13 alkoholijoobes sõidukijuht. Alkoholijoobes juhtide süül toimus üks liiklusõnnetus.

Piiril väljastati 14 riiki sisenemise keeldu.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
18. mail teatati, et Mustamäel Kadaka teel ründasid seni tuvastamata isikud 31-aastast meest. Kiirabi toimetas mehe haiglasse.

Harjumaa

Kelmus
18. mail alustati menetlus juhtumis, kus 51-aastasele Kehras elavale naisele helistati pangast ja teatati, et ta on sattunud petturite otsa ning nüüd on vaja kiiresti peatada pangakontole ligipääs. Selleks pidi naine avaldama enda isikukoodi ja kinnitama erinevad koodid. Hiljem selgus, et naise kontole laekus laen summas 4878 eurot, misjärel kanti tema kontolt edasi 5000 eurot.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehalised väärkohtlemised
18. mail sai politsei väljakutse Tartus Kaunase puiestee eramusse, kus 32-aastane mees oli tüli käigus löönud 49-aastast meest. Politsei pidas lööja kuriteos kahtlustatavana kinni. Kannatanu toimetati meedikute poole traumapunkti tervisekontrolli.

18. mail puhkes Tartus Soola tänava konflikt kahe mehe vahel. Tüli päädis kähmlusega, mille järel sai vigastada 17-aastane noormees. Juhtunu täpsemaid üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
18. mai hommikul ajal kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel Colombia Vabariigi kodanikku, kes on viibinud Schengeni territooriumil ebaseaduslikult kaheksa päeva, neist ühe päeva Eestis. Isikule koostati vabatahtlik lahkumisettekirjutus ja kohaldati sissesõidukeeld kuueks kuuks.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

18. mail teatati politseile, et Kohtla-Järvel Outokumpu tänaval asuvas poes tekitati füüsilisi vigastusi 54-aastasele mehele.

18. mail sai politsei teate, et Sillamäel Viru puiesteel asuvas korteris lõi 46-aastane mees omavahelise tüli käigus 49-aastast naist. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses.

18. mail teatati politseile, et Narvas Hariduse tänaval löödi 34-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses.

Vargus
18. mail teatati politseile, et Kohtla-Järvel Paate tänaval asuvast majast varastati ehteid. Esialgne kahju on 1500 eurot.

Piiriturvalisus

18. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel 2003. aastal sündinud Columbia Vabariigi kodanikku, kes viibis Schengeni alal seadusliku aluseta 8 päeva, neist 1 päeva Eestis. Isikutele koostati ettekirjutis Eestist lahkumiseks 15 päeva jooksul, kohaldati sissesõidukeeld üheks aastaks ja kuueks kuuks. Isik lahkus Venemaa Föderatsiooni.

18. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel 1971. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes viibis Schengeni alal seadusliku aluseta 31 päeva, neist 1 päeva Eestis. Isikutele koostati ettekirjutis Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul, kohaldati sissesõidukeeld kuueks kuuks ja määrati rahatrahv 180 eurot. Isik lahkus Venemaa Föderatsiooni.

18. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel 1950. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes viibis Schengeni alal seadusliku aluseta 14 päeva, neist 1 päeva Eestis. Isikutele koostati ettekirjutis Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld kolmeks kuuks. Isik lahkus Venemaa Föderatsiooni.

18. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel Ukraina, Moldova ja nelja Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ja neil puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid ning rahalised vahendid. Isikutele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

18. mail tõkestati Narva-1 piiripunktis riiki sisenemine neljal isikul, kel puudus riiki sisenemiseks Vabariigi Valitsuse korraldusega sätestatud põhjused.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Hiiumaa

Vargus
18. mail alustati menetlust selles, et täpselt tuvastamata ajal on Ulja külas varastatud kinnistult männipalke. Esialgsetel andmetel on kahju 350 eurot.
Järvamaa

Kehaline väärkohtlemine
18. mail teatati, et Järva vallas lõi esialgsetel andmetel 44-aastane mees elumajas 60-aastast meest, kes sai viga. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.
Pärnumaa

Avaliku korra rasked rikkumised
18. mail alustati menetlust selles, et sama päeva hommikul helistas mees häirekeskusesse ja tegi pommiähvarduse Pärnu Maakohtule. Kohtumaja piirkond kontrolliti demineerijate ja politsei poolt, midagi ohtlikku ei leitud. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

18. mail alustati menetlust selles, et Pärnus rünnati 7. mai öösel tundmatute inimeste poolt tänaval 25-aastast naist ja 28-aastast naist. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.
Raplamaa

Vargus
18. mail teatati, et Kohila vallas varastati sama päeva õhtupoolikul toitlustuskoha juurest jalgratas. Mees, kelle pojale ratas kuulub, sõitis koos naabriga seda otsides Tallinna-Rapla-Türi maanteed mööda autoga, pidas ratta varastanud 32-aastase mehe umbes pool tundi peale vargust kinni, sai jalgratta tagasi ning kutsus politsei. Politsei toimetas 32-aastase jalgratta varastanud mehe Rapla politseimajja.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.