Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 94 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 50 varavastast kuritegu, mille seas 27 vargust ning üks sõidukivargus ja sõiduki omavoliline kasutamine. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 13. Väärtegusid registreeriti 269.

Registreeriti kümme piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja seitse inimest ning Schengeni viisaeeskirja rikkumisi esines kolmel korral.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Avaliku korra rikkumine

14. augustil teatati, et Narva maanteel ähvardas 40-aastane mees 25-aastast naist noaga. Politseinikud pidasid ähvardaja kinni ja toimetasid jaoskonda.

Kehalised väärkohtlemised

14. augustil teatati, et Lastekodu tänaval asuvas restoranis rünnati 45-aastast meest. Ründaja isik on tuvastamisel..

Juhtumid piiril

14. augustil saabusid Tallinna lennujaama Moskvast kaks Venemaa Föderatsiooni kodanikku: 1964. aastal sündinud naine ja 1961. aastal sündinud mees, kes olid oma ühekordsed viisad juba ära kasutanud. Neile koostati piiril sisenemiskeelud ja nad viibivad Tallinna lennujaama non-Schengeni alal kuni võimaluseni tagasilennuks.

14. augustil saabus Tallinna lennujaama Moskvast 1988. aastal sündinud Usbekistani Vabariigi kodanik, kel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi ning piisavad elatusvahendid, arvestades riigis viibimise kestust ja olemust. Naisele koostati piiril sisenemiskeeld, tema viisa tunnistati kehtetuks ja ta viibib Tallinna lennujaama non-Schengeni alal kuni võimaluseni tagasilennuks.

14. augustil saabus Tallinna lennujaama Kiievist 1989. aastal sündinud Ukraina kodanik, kel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ning tingimusi. Naisele koostati piiril sisenemiskeeld ja ta viibib Tallinna lennujaama non-Schengeni alal kuni võimaluseni tagasilennuks.

14. augustil viis Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnik läbi illegaalimenetluse 1998. aastal sündinud Ukraina kodaniku suhtes, kes on Schengeni riikide territooriumil viibinud seadusliku aluseta 27 päeva. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine

14. augustil teatati, et Väike-Maarja vallas Vao külas lõi 52-aastane naine oma 41-aastast elukaaslast. Naine peeti kahtlustatavana kinni.

Ida-Virumaa

Ähvardamine

14. augustil teatati, et Lüganuse valla elanikku, 21-aastast naist, ähvardas tapmisega tema endine elukaaslane.

Vargus

14. augustil teatati, et Lüganuse vallas Sonda alevikus varastati rahakott, milles olid dokumendid ja 320 eurot sularaha.

Omavolilise sissetungi katse

14. augustil teatati, et Narvas prooviti sisse murda Kangelaste tänaval asuvasse korterisse.

Juhtumid piiril

14. augustil saabus Narva-1 piiripunkti riigist väljuvale suunale 1991. aastal sündinud Ukraina kodanik, kes viibis Schengeni territooriumil seadusliku aluseta 17 päeva. Piiril koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks, kohaldati sissesõidukeeld üheks aastaks ning naise viisa tunnistati kehtetuks. Naine lahkus Venemaale.

13. augustil kontrollisid Ida prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve ametnikud ja Rakvere politseinikud Lääne-Virumaal kolme ettevõtet ja nende töötajaid.

Rakvere vallas töötas kaks Ukraina kodanikku, kellel ei olnud Eestis töötamiseks luba. Ettevõtja esitas samal päeval taotluse nende töötamise registreerimiseks. Samuti tuvastati samas ettevõttes kaks Moldova kodanikku, kellel puudusid töölepingud ja kelle andmed ei olnud maksuameti registrites. Mees ja naine esitasid politseinikele võltsitud Rumeenia Vabariigi ID-kaardid. Nad olid nõus menetluskulude ja võimaliku karistusena mõistetava rahalise karistuse asendamise maksega riigituludesse ning kriminaalmenetlust ei alustatud. Võltsitud dokumendid võeti hoiule, koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks ning samal õhtul lahkusid nad Narva-1 piiripunkti kaudu Venemaale.

Tapa vallas asuval ehitusobjektil tuvastati, et 1973. aastal sündinud Ukraina kodanikul ja 1970. aastal sündinud Valgevene Vabariigi kodanikul puudusid load Eestis töötamiseks, mõlemad isikud üritasid politseinike saabudes ehituselt põgeneda. Valgevene kodanikule koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks ning kohaldati sissesõidukeeld üheks aastaks. Tööandja esitas taotluse registreerida Ukraina kodaniku töötamine.

Rakvere linnas kontrollitud ettevõttes töötas 17 Ukraina kodaniku, kelle töötamine oli registreeritud läbi Poola renditööjõu ettevõtete, kuid ettevõtjal puudus koostööleping tööjõudu vahendava firmaga. Ettevõtjale selgitati välismaalaste Eestis töötamise regulatsiooni ning kohustusi.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramine

14. augustil sai politsei teate, et Lääneranna vallas jäi ehitustööde käigus segumasinasse kinni 21-aastase mehe käsi ja ta sai raske tervisekahjustuse.

Vargused

12. augustil sai politsei teate, et Pärnust Papiniidu tänavalt varastati rattahoidlast lukustatud jalgratas Merida. Vargusega tekitati kahju ligi 300 eurot.

12. augustil sai politsei teate, et Pärnus Rõugu tänaval varastati rattahoidlast lukustatud jalgratas Classic. Vargusega tekitati kahju ligi 250 eurot.

LÕUNA PREFEKTUUR

Vargused

14. augustil avastati, et Valgas Hämariku tänava on sisse murtud suvekodusse. Sissemurdmisega tekitatud kahju on selgitamisel.

Ööl vastu 14. augustit varastati Valgas Hommiku tänava korterist kodutehnikat, toidunõusid ning tööriistu. Esialgne kahju on umbes 3000 eurot.