Politseis registreeritud sündmused

26. augustil registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 93 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 38 varavastast kuritegu, sh 23 vargust. Toimus kaheksa liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaheksa inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 429.

Piirilt väljastati viis sisenemiskeeldu.

Põhja prefektuur

Kehalised väärkohtlemised

26. augustil lõi Pikal tänaval 39-aastast meest talle tuttav 53-aastane mees, kes võttis kannatanult ära ka telefoni. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

26. augustil teatati politseile, et Põhja-Tallinnas Telliskivi tänaval viskas 46-aastane mees telliskiviga 40-aastast meest. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse, politseinikud viisid kahtlustatava jaoskonda.

Vargused

26. augustil varastati Nõmmel Turu platsil asuvast majast sülearvuti. Kahju summa on selgitamisel.

Juhtumid piiril

26. augustil koostas Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse ametnik vabatahtliku ettekirjutuse Eestist lahkumiseks ja kohaldas sissesõidukeelu kolmeks aastaks 1983. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikule. Mees sooritas 25. augustil varguskatse Tondi Selveris. Lisaks on mees viibinud Eestis ja Schengeni viisaruumis ebaseaduslikult 13 päeva.

Lõuna prefektuur

Möödunud ööpäeval Lõuna-Eestis olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Juhtumid piiril

26. augustil kella 14 paiku kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kel puudus seaduslik alus Eestisse sisenemiseks. Kuna piiripunkti saabunud mehe viisa oli kehtetu, vormistati talle riiki sisenemise keeld ning ta saadeti tagasi Venemaale.

26. augustil kella 20 ajal tõkestati Koidula piiripunktis riigist väljumine 19-aastasel Eesti noormehel, kel puudus piiriületuseks tarvilik reisidokument

Ida prefektuur

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine

24. augustil löödi Rakvere linnas Tallinna tänaval asuvas meelelahutusasutuses 26-aastast meest.

Ida-Virumaa

Ähvardamine

26. augustil teatati, et Narvas A-A. Tiimanni tänaval ähvardas 36-aastane mees oma 37-aastast elukaaslast tapmisega. Mees peeti kahtlustatavana kinni.

Vargus

26. augustil teatati, et Jõhvi linnas Pargi tänaval varastati sõidukitest sülearvuti HP ja rahakott, milles oli 40 eurot sularaha. Kahju kokku on 340 eurot.

Juhtumid piiril

26. augustil saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1974. aastal sündinud Kasahstani Vabariigi kodanik, kes juhtis Kasahstanis registreeritud sõiduautot Toyota. Kontrolliks esitas mees võltsitud juhiloa. Mehe viisa tunnistati kehtetuks ja piiril väljastati sisenemiskeeld. Mees oli nõus menetluskulude ja võimaliku karistusena mõistetava rahalise karistuse asendamise maksega riigituludesse ning kriminaalmenetlust ei alustatud.

26. augustil saabus Narva-1 piiripunkti riigist väljuvale suunale 1974. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kes viibis Schengeni territooriumil seadusliku aluseta kuus päeva. Mehele määrati rahatrahv ning ta lahkus Venemaale.

26. augustil saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1974. aastal sündinud Ukraina kodanik, kes andis ebaselgeid ütlusi oma reisi eesmärkide kohta ning kellel puudusid asjakohased dokumendid ja piisavad rahalised vahendid riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeeld ning mees saadeti tagasi Venemaale.

26. augustil peatasid patrullpolitseinikud Jõhvi linnas kinni sõiduki, milles viibisid 1991. aastal ja 1986. aastal sündinud Ukraina kodanikud. Mehed suundusid tööle ehitusobjektile, kuid neil puudus seaduslik alus Eestis töötamiseks. Koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks hiljemalt 2. septembril.

Lääne prefektuur

Raplamaa

Vargus

26. augustil sai politsei teate, et Märjamaa vallas varastati elumaja kõrvalhoonest muruniiduk Honda, kaks gaasiballooni ja erinevaid tööriistu. Vargusega tekitati kahju ligi 1000 eurot.

Saaremaa

Kehaline väärkohtlemine

25. augustil sai politsei teate, et Rannakülas lõi 57-aastane mees 32- ja 21-aastaseid mehi, kes said viga.