Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 72 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 46 varavastast kuritegu, sealhulgas 33 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 33.

Juhtimiselt kõrvaldati kaheksa joobekahtlusega sõidukijuhti.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
18. oktoobril teatati, et Mustamäel Sõpruse puiesteel korteris lõi 35-aastane naine oma abikaasat. Mõlemad osapooled olid alkoholijoobes. Kiirabi toimetas mehe haiglasse.

Vargus
18. oktoobril teatati, et Kesklinnas J. Vilmsi tänaval asuvast ettevõtte ruumidest varastati lukustamata jäänud ukse kaudu kassa, milles oli 480 eurot.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
18. oktoobril teatati, et Paldiskis ründasid kaks seni tuvastamata isikut 45-aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus
18. oktoobril teatati politseile, et Tartu linnas Sangla tänaval on korterist varastatud sularaha, kuldehted ja kaks käekella. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
18. oktoobril saabus veoautoga Luhamaa piiripunkti Bosnia ja Hertsegoviina kodanik, kelle dokumentide kontrollimisel avastati, et mees on viibinud seadusliku aluseta Schengeni alal 12 päeva ning veetnud neist kaks Eestis. Mehele koostati lahkumisettekirjutus ning kehtestati Schengeni alale sissesõidukeeld kolmeks kuuks. Pärast menetlustoiminguid suundus mees Venemaale.

18. oktoobril saabus Luhamaa piiripunkti Gruusia kodanik, kelle dokumentide kontrollimisel selgus, et mees on viibinud seadusliku aluseta Schengeni alal 106 päeva ning veetnud neist ühe Eestis. Mehele koostati lahkumisettekirjutus, määrati rahatrahv 160 eurot ning kehtestati Schengeni alale sissesõidukeeld kaheks aastaks. Pärast menetlustoiminguid suundus mees Venemaale.

Möödunud ööpäeval tõkestasid piirivalvurid Kagu piiripunktides Eestisse sisenemise ühel Venemaa ja ühel Ukraina kodanikul. Tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.
IDA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Ida prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
18. oktoobril tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine kahel Venemaa kodanikul. Kodanikele määrati rahatrahv, koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

18. oktoobril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine 15 Moldova, kahel Venemaa ning ühel Serbia ja Ukraina kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lääne prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.