Politseis registreeritud sündmused

Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeva jooksul 59 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 18 varavastast kuritegu, sealhulgas 13 vargust (kaks eluruumidest). Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai viga üks inimene. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Piirilt väljastati viis sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene.

PÕHJA PREFEKTUUR
Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
4. märtsil teatati, et Kesklinnas Narva maanteel asuavas korteris ründas 45-aastane mees oma abikaasat, 39-aastast naist. Mõlemad osapooled olid alkoholijoobes. Konflikti juures viibis ka alaealine laps. Politseinikud pidasid mehe kinni.

4. märtsil teatati, et Kesklinnas Viru tänaval toimus kaklus 42-aastase mehe ja 60-aastase mehe vahel. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

4. märtsil teatati, et Põhja-Tallinnas Ehte tänaval ründas 35-aastast meest talle tuttav mees. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Juhtumid piiril
4. märtsil saabus Tallinna lennujaama Kutaisist 1973. aastal sündinud Gruusia kodanik, kel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mehele koostati piiril sisenemiskeeld ning ta lahkus sama päeva õhtul lennureisiga Istanbuli.

4. märtsil saabusid Tallinna lennujaama Kiievist kaks Ukraina kodanikku: 1992. aastal sündinud mees ja 1978. aastal sündinud mees. Isikutel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi ning piisavad elatusvahendid, arvestades riigis viibimise kestust ja olemust, või päritoluriiki naasmiseks või transiidiks vajalikud dokumendid. Neile koostati piiril sisenemiskeelud ning nad paigutati lennujaama Non-Schengeni alale ootama võimalust tagasilennuks.

LÕUNA PREFEKTUUR
Jõgevamaa

Valeraha teade
Politseile laekus teade, et 29. veebruaril avastati Tartus Võru tänava sularahakeskuses Jõgevalt Suure tänava pangakontorist saabunud sularaha hulgast võltsimistunnustega 10-eurone pangatäht, mis saadeti ekspertiisi.

Tartumaa

Kehalised väärkohtlemised
4. märtsil sai politsei väljakutse Tartus Vaba tänava korterisse, kus oli kahe naise vahel puhkenud tüli. Erimeelsuse käigus lõi 38-aastane naine 37-aastast naist. Meedikud viisid viga saanud naise esmaabiks haiglasse. Politsei pidas lööja kuriteos kahtlustatavana kinni.

4. märtsil teatas 21-aastane naine, et tema elukaaslane kasutas Tartus Narva maanteel asuvas kortermajas tema suhtes füüsilist vägivalda, misjärel tundis naine valu. Juhtunu täpsemaid üksikasju selgitab politsei kriminaaluurimises.

Vargus
Ööl vastu 4. märtsi murti Tartus Jalaka tänaval sisse autotöökotta, kust varastati kassa ning seifis olnud sularaha. Vargusega tekitatud kahju on selgitamisel.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaal teateid kuritegudest ei registreeritud.

Ida-Virumaa

Avaliku korra raske rikkumine
4. märtsil teatati politseile, et Narvas Tallinna maantee kaupluses lõi 62-aastane naine 71-aastast naist. Oma tegevusega tekitas lööja kannatanule valu ning häiris kõrvalisi inimesi. Politsei pidas 62-aastase naise kinni.

Valeraha teade4. märtsil alustati kriminaalmenetlus selles, et Tartus Võru tänava ettevõtte avastas võltsimistunnustega 2-eurose mündi, mis saabus Jõhvi Rakvere tänava ettevõttelt.

Juhtumid piiril
Narva-1 piiripunktis kontrolliti 4. märtsil Eestisse sisenemisel 1984. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 4. märtsil Eestisse sisenemisel 1990. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Lääne prefektuuri ööpäevainfo

Möödunud ööpäeva jooksul Lääne prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.