Politseis registreeritud sündmused

Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti ööpäeva jooksul 85 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist ja 53 varavastast kuritegu, sh kaks röövimist ja 42 vargust. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus kaks ja sai vigastada neli inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 21, narkootikumide omamisi või tarbimisi kaks. Eestist saadeti välja kolm inimest.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
30. augustil tuli teade, et Pirital Võra teel asuvas majas lõi joobes 60-aastane mees 36-aastast naist ja tekitas talle valu.

30. augustil teatati, et Põhja-Tallinnas Tuulemaa tänaval rünnati 57-aastast meest ja tekitati talle kehavigastusi. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Vargused
30. augustil tuli teade, et Põhja-Tallinnas Heina tänaval on sisse murtud sõidukisse Ford ja varastatud tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on hinnanguliselt 1000 eurot.

30. augustil teatati, et Põhja-Tallinnas Heina tänaval on sõiduautolt Mercedes-Benz varastatud mõlemate küljepeeglite klaasid. Vargusega tekitatud kahju on hinnanguliselt 500 eurot.

30. augustil anti teada, et Kesklinnast Videviku tänavalt on varastatud elektriline jalgratas. Vargusega tekitatud kahju on 2750 eurot.

30. augustil teatati, et Põhja-Tallinnas Kolde puiesteel on sõiduautolt Mercedes-Benz varastatud kaks küljepeeglit. Vargusega tekitatud kahju on 1000 eurot.

30. augustil tuli teade, et Kesklinnas Paadi tänaval on sõiduautolt Mercedes-Benz varastatud mõlemad küljepeeglid. Vargusega tekitatud kahju on 1200 eurot.

30. augustil anti teada, et Põhja-Tallinnas Kolde puiesteel on sõidukilt Porsche varastatud kaks küljepeeglit. Vargusega tekitatud kahju on 350 eurot.

Kelmused
27. augustil helistas 67-aastasele naisele vene keelt kõnelev väidetav LHV panga töötaja, kes teatas, et naise arvelt proovib keegi teha internetikaupluses makseid ja soovitas naisel panna peale lisakaitse. Pangatöötaja küsis naise kasutajatunnust ja PIN koode. Kuna vestlus kestis pikalt ja naisega vestlesid vahepeal mitu erinevat väidetavat pangatöötajat, hakkas ta kahtlustama, et tegu võib olla kelmusega ja katkestas kõne. Hiljem selgus, et naise kontolt oli võetud 589 eurot.

30. augustil alustati menetlus juhtumis, kus 53-aastane mees reageeris Facebooki reklaamile aktsiatesse investeerimise kohta. Veidi hiljem helistas talle korduvalt mees, kelle kaudu tegi kannatanu ettemaksu summas 300 eurot. Hiljem helistas veel teinegi mees, kes võttis AnyDesk programmi abil ekraani üle ja aitas vormistada 6500 eurot laenu. Õnneks sekkus kannatanu lähedane, kes märkas kahtlast tegevust ja katkestas kõne. Kelmusega tekitatud kahju jäi 300 eurot.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
30. augustil tuli teade, et Keilas Uuel tänaval lõi 32-aastane mees 50-aastast meest näkku, tekitas talle valu ja kehavigastusi.

30. augustil teatati, et Jõelähtme vallas ründas 66-aastane mees oma elukaaslast, 54-aastast naist, tekitades talle valu ja kehavigastusi. Politsei pidas mehe kinni.

Piiriturvalisus
29. augustil pani 1988. aastal sündinud Ukraina kodanik Tallinnas poes toime varavastase süüteo vaheväärtusliku asja vastu. 30. augustil tunnistas Põhja prefektuuri ametnik mehe viisa kehtetuks ja lõpetas mehe viisavaba viibimisaja ennetähtaegselt ning lühendas seda ühekordselt. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeldu kuus kuud.

31. augustil peatas politsei Tallinna sadamas laevale suunduva Soome registreerimisnumbriga sõiduauto BMW, mida juhtis 1986. aastal sündinud Iraagi kodanik, kellel on kehtiv Soome elamisluba. Kontrolli käigus leiti auto pagasiruumist 1998. aastal sündinud Iraagi kodanik, kellel puudus õiguslik alus Eestis viibimiseks. Politsei pidas mõlemad mehed asjaolude selgitamiseks kinni.

31. augustil tabasid piirivalvurid sadamas esialgsetel andmetel 1999. aastal sündinud Türgi kodaniku, kel puudus Eestis viibimiseks seaduslik alus. Mees peeti kinni asjaolude selgitamiseks ning edasiste menetlustoimingute läbiviimiseks.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus
30. augustil murti Elva vallas Käärdi alevikus sisse laohoonesse, kust varastati tööriistu. Kahju on umbes 1000 eurot.

Viljandimaa

Vargus
Politseile laekus teade, et 24. augustil varastati Viljandis Riia maantee kauplusest alkohoolseid jooke. Kahju on 217 eurot.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Lääne-Virumaal olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Ida-Virumaa

Väljapressimine
Politseile teatati, et 25. juulil ähvardati Narvas Kangelaste tänaval 21-aastast meest peksmisega ja pressiti temalt välja raha summas 6000 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel

Avaliku korra raske rikkumine
30. augustil sai politsei teate, et Kohtla järvel Pärna tänaval tegi 53-aastane mees mitmeid laske relvataolisest esemest lähedal viibinud inimeste suunas. Mees tekitas oma käitumisega hirmu ümbritsevates inimestes. Politseinikud tuvastasid, et tegemist on stardipüstoliga ja pidasid mehe kahtlustatavana kinni.

Kehalised väärkohtlemised
30. augustil sai politsei teate, et Kohtla-Järvel Sõpruse tänaval aset leidnud tüli käigus tekitas 39-aastane naine füüsilisi vigastusi enda abikaasale. Politseinikud pidasid naise kahtlustatavana kinni.

Vargus
30. augsutil teatati politseile, et 26. augustil varastati Kohtla-Järvel Ridaküla tänaval asuvalt ehitusobjektilt erinevaid tööriistu ja kütust. Esialgne kahju on 1290 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kelmus
30. augustil teatas 48-aastane mees politseile, et 16. augustil on tema nimele võetud laen tundmatu isiku poolt AS-ist Bandora ning tehtud ülekandeid erinevates poodides. Esialgne kahju on 3446,54 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Võltsitud tähtsa isikliku dokumendi hankimine, kasutamine ja kasutada andmine
30. augustil kontrolliti Narva-1 piiripunktis Venemaale suunduvat sõiduautot Toyota Corolla, mida juhtis Vene kodakondsusega 1975. aastal sündinud isik. Mees esitas politseiametnikule kontrolliks Venemaa Föderatsiooni juhiloa, millel ilmnesid võltsimistunnused. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Piiriturvalisus
30. augustil kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel 1968. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Naine viibis Schengeni alal seadusliku aluseta 14 kalendripäeva, neist ühe päeva Eestis. Talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul ja kohaldati Schengeni sissesõidukeeld 3 aastaks.

30. augustil saadeti Narva-2 piiripunktist tagasi kaks Venemaa Föderatsiooni kodanikku, sest nad ei täitnud Vabariigi Valitsuse korralduses seatud tingimusi.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa
Vargus
30. augustil alustati kriminaalmenetlust selles, et kahe nädala eest varastas seni tuvastamata mees kahel korral Türil Paide tänava kauplusest alkoholi. Esialgsel hinnangul on tekitatud kahju kokku ligi 460 eurot.

Pärnumaa

Vargus
30. augustil sai politsei teate, et viimase kahe päeva jooksul on Põhja-Pärnumaal Libatse piirkonnas sisse murtud ühe ettevõtte hoonetesse, kust varastati kaubik Hyundai, haagis, tööriistu ning erinevaid ehitusmaterjale. Esialgsel hinnangul on tekitatud varaline kahju ligi 7350 eurot.

Raplamaa

Vargus
31. augustil teatati politseile, et öösel on sisse murtud Raplas Tallinna maanteel kauplusesse, kust varastati alkoholi, sigarette ja toidukaupa. Tekitatud varaline kahju on selgitamisel.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.