Politseis registreeritud sündmused

Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeva jooksul 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 39 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati 14 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 186. Piirilt väljastati kolm sisenemiskeeldu.

PÕHJA PREFEKTUUR
Harjumaal olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Juhtumid piiril
10. detsembril lahkus Tallinna lennujaamast Moskvasse 1940. aastal sündinud Ukraina kodanik, kes viibis Schengeni riikide territooriumil 42 päeva seadusliku aluseta. Naisele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks.

10. detsembril viis Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnik läbi illegaalimenetluse 1994. aastal sündinud Ukraina kodaniku suhtes, kes viibis Schengeni riikide territooriumil 265 päeva seadusliku aluseta. Talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul.

10. detsembril viis Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnik läbi illegaalimenetluse 1962. aastal sündinud Gruusia kodaniku suhtes, kes pöördus politseisse ning selgus, et ta oli valesti arvestanud lubatud viibimispäevi Schengeni territooriumil. Mees viibis Schengeni riikide territooriumil 50 päeva seadusliku aluseta. Talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Tööõnnetus
Täna kella 12.05 ajal sai politsei teate, et Rakveres Ringtee tänava kaupluses juhtus tööõnnetus, kus 50-aastasele naisele kukkusid peale ehitusmaterjalid. Naine viidi kiirabiga haiglasse. Täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses.

Ida-Virumaal olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Juhtumid piiril
Narva-1 piiripunktis kontrolliti 10.detsembril Eestisse sisenemisel 1936.aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Kuna naisel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 10.detsembril Eestisse sisenemisel 1991. aastal sündinud Usbekistani Vabariigi kodanikku. Kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Esmaspäeval õhtul viis Ida prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalitus läbi reidi Rakvere linnas, et teha kindlaks ja tabada isikuid, kes on politsei poolt
tagaotsitavad, viibivad või töötavad Eestis ilma seadusliku aluseta ja kelle riigis viibimise eesmärk ei vasta tegelikkusele.

Reidi raames kontrolliti kahte objekti, milles ühes välismaalaste seaduse rikkumist ei tuvastatud. Teisel objektil kontrolliti kokku 26 inimest, kellest 24 olid välismaalased. Piiri- ja migratsioonijärelevalvetalitus tuvastas, et kümne välismaalase (8 Ukraina kodanikku, 1 Moldova ja 1 Valgevene kodanik) Eestis viibimise eesmärk ei vastanud tegelikule eesmärgile. Lisaks tuvastati üks Moldova kodanik, kes viibis Eestis seadusliku aluseta. Neile koostati vabatahtlik lahkumisettekirjutus Eestist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ning sõltuvalt isikust ja viibimise eesmärgist kolmest kuust kuni kahe aastani sissesõidukeeld. Eestis seadusliku aluseta viibinud Moldova Vabariigi kodanikule määrati lisaks rahatrahv 300 eurot ning tema suhtes alustati ka väärteomenetlus.

Ida prefektuur piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juht Eerik Purgel sõnas, et on oluline, et tööandja registreeriks nõuetekohaselt objektil töötavad välismaalased. „Nende registreerimata jätmine võib kaasa tuua probleeme mitte ainult töötajale endile, vaid ka tööandjale kui ka töö tellijale tähtaegadest kinni pidamisel,“ ütles Purgel. „Lisaks on riigi seisukohalt oluline, et võõrtööjõul oleksid sotsiaalsed garantiid, nende töö saaks õiglaselt tasustatud ning riigile laekuksid nõutavad maksu,“ lisas Purgel

„Viimasel ajal oleme selliseid kontrollreide teinud ettevõtetes ja ehitustel või tööstustes, kuid seekord käisime majutusasutustes. Sel korral oli eesmärk kontrollida ka Eestis töötavate välismaalaste majutustingimusi. On tähtis, et välismaalased mitte ainult ei töötaks seaduslikult, vaid ka nende elutingimused peavad olema inimlikud,“ selgitas Eerik Purgel.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Surma põhjustamine ettevaatamatusest
10. detsembril kell 23.58 laekus häirekeskusele teade, et Tartus Koidutähe tänaval põleb tema kahekorruseline elumaja. Päästetööde käigus leiti majast hukkunud mees, naine ja kolm last. Tulekahju üksikasju selgitatakse kriminaalmenetluses.
Juhtumid piiril
10. detsembril avastasid piirivalvurid Peipsi järvelt kaks ujuvvahendit, mille juhid ei olnud piiriveekogule väljumist nõuetekohaselt registreerinud. Paadijuhid kutsuti üksikasjade selgitamiseks kordonisse.

10. detsembril tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine 45-aastasel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kellel puudusid asjakohased dokumendid õigustamaks reisi eesmärki ja tingimusi. Mehele väljastati riiki sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
10. detsembril sai politsei teate, et 9. detsembril lõi 30-aastane mees Pärnus Mai tänaval oma 24-aastast endist elukaaslast.