Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 71 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 23 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 39.

Eile toimus viis inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist kolm tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati seitse joobekahtlusega sõidukijuhti.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
28. septembril teatati, et Põhja-Tallinnas Randla tänaval lõi 49-aastane mees 27-aastast meest. Politseinikud pidasid lööja kinni.

28. septembril teatati, et Lasnamäel Läänemere teel lõi seni tuvastamata mees 35-aastast meest.

LÕUNA PREFEKTUUR

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestasid piirivalvurid Kagu piiripunktides Eestisse sisenemise ühel Ukraina kodanikul. Tõkestamise põhjus seisnes selles, et inimesel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks. Välismaalasele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
28. septembril teatati politseile, et Narvas Rahu tänaval asuvas kortermajas lõi alkoholijoobes 71-aastane mees tüli käigus oma tuttavat. Politseinikud pidasid mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
28. septembril tõkestati Narva-1 piiripunktis Venemaa kodaniku piiriületus, sest dokumentide kontrollimisel selgus, et dokument on täielikult võltsitud. Mehele kohaldati sissesõidukeeld ning suunati tagasi Venemaale.

28. septembril tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine ühel Venemaa kodanikul. Naisele määrati rahatrahv, koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks ja kohaldati sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

28. septembril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kahel Aserbaidžaani ja Moldova ning ühel Mehhiko ja Ukraina kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kelmus
Politsei poole pöördus Pärnu ettevõtja, kes oli Facebooki vahendusel otsinud endale välisriigist soetatud tehnika transpordiks sobilikku teenuse pakkujat. Ettevõtjaga võttis seepeale ühendust potentsiaalne firma, kes lubas tõstuki Eestiss toimetada. Pärnu ettevõtja kandis talle raha, kuid seni ei ole tema soetatud masin siia jõudnud. Lisaks ei vasta pakkuja enam ka teenuse tellinud ettevõtjale. Kelmusega tekitatud kahju on üle 1200 euro. Juhtumi asjaolude uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.