Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 46 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 15 varavastast kuritegu, sealhulgas 11 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 29. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati kolm alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti.

Piirilt saadeti tagasi viis inimest.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
2. veebruaril teatati, et Kesklinnas Tartu maanteel meelelahutusasutuses tekkis konflikt tuttavate meeste vahel, mille käigus löödi 36-aastast meest. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

Vargus
2. veebruaril teatati, et Lasnamäel Valge tänaval varastati sõiduautost VW Transporter tööriistad väärtusega 1000 eurot. Sõiduki uksed olid lukustamata.
Piiriturvalisus
2. veebruaril soovis Tallinnast Londonisse lennata 1997. aastal sündinud Eesti Vabariigi kodanik, kellel oli kehtiv karantiinikohustus. Naisega vesteldi ning ta suunati tagasi enda elukohta. Juhtunust teavitati terviseametit.

2. veebruaril koostati lahkumisettekirjutus ja määrati sissesõidukeeld kaheks aastaks 1986. aastal sündinud Venezuela Bolívari Vabariigi kodanikule. PPA tuvastas, et naine osutas Tallinnas raha eest seksuaalteenuseid ning viibis Eestis kuus päeva ebaseaduslikult.

2. veebruaril koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja määrati sissesõidukeeld üheks kuuks 1979. aastal sündinud Pakistani Islamivabariigi kodanikule, kuna mees viibis Eestis kaks päeva ebaseaduslikult.

2. veebruaril koostati ettekirjutus Eestis lahkumiseks ja kohaldati sissesõidukeeld neljaks kuuks 1989. aastal sündinud Ameerika Ühendriikide kodanikule, kuna mees viibis Eestis 20 päeva ebaseaduslikult.

LÕUNA PREFEKTUUR

Valgamaa

Valeraha teade
Politseile laekus teade, et detsembrikuu lõpus avastati Tartus sularahakeskuses üks võltsimistunnustega 10-eurone rahatäht, mis oli sularahaosakonda jõudnud Otepäält. Rahatäht saadeti ekspertiisi.

Viljandimaa

Vargus
Ööl vastu 2. veebruari murti Põhja-Sakala vallas sisse nelja ühel territooriumil seisnud kallurisse, kust varastati kütust ning käidi sees kabiinides. Täpsemad üksikasjad ja tekitatud kahju selgitatakse alustatud kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
2. veebruaril tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mees suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
Politsei sai teate, et 2. veebruaril lõi 40-aastane mees Kohtla-Järvel Salu tänava korteris oma abikaasat. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Piiriturvalisus
2. veebruaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel kahte Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes ei olnud vaktsineeritud ning puudus alus neid Eestisse lubada. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

2. veebruaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1980. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikku, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mehele koostati sisenemiskeeld ja suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Raplamaa

Valeandmete esitamine
2. veebruaril teatati, et Märjamaa vallas juhis 25-aastane mees sõiduautot Volkswagen ning esitas politseiametnikule dokumendi kontrollimisel teadlikult valeandmeid, eesmärgiga omandada politseiniku silmis õigust juhtida mootorsõidukit.