Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 57 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 18 varavastast kuritegu, sealhulgas 12 vargust. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 10. Registreeriti üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
18. augustil alustati menetlust selles, et Telliskivi tänaval asuvas kortermajas ründas seni tuvastamata mees 24-aastast naist. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja menetluse käigus.

18. augustil teatati politseile tülist Jalgpalli tänaval, mille käigus ründas üks mees teist, tekitades talle sellega valu.

18. augustil alustati menetlust selles, et 33-aastane mees ründas oma abikaasat, 43-aastast naist ja lõi teda jalaga. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja menetluse käigus.

18. augustil teatati politseile peretülist, mille käigus lõi 50-aastane mees oma elukaaslast, 43-aastast naist, tekitades talle kehavigastusi ja põhjustades valu. Juhtunu juures oli ka kaks alaealist last. Mees lahkus enne politseinike saabumist. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja menetluse käigus.

17. augustil õhtul sai politsei väljakutse Balti jaama, kus noormehele oli tekitatud noahaav. Esialgsetel andmetel tekkis jaama lähedal olevas pargis konflikt 17-aastase noormehe ja 20-aastase mehe vahel, mille käigus ründas 20-aastane mees 17-aastast noormeest noaga. Politsei tuvastas neist mõlemal alkoholijoobe. Kiirabi viis 17-aastase mehe haiglasse. Politsei pidas kahtlustatuna kinni 20-aastase noormehe, kel tuli veeta kaks ööd arestikambris. Pärast esmaseid menetlustoiminguid lubati 20-aastane noormees koju ja politsei taotleb talle elukohast lahkumise keeldu. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja menetluse käigus.

18. augustil teatati politseile peksmisest Valli tänaval, mille käigus ründasid seni tuvastamata isikud 18-aastast naist, tekitades talle valu ja kehavigastusi. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja menetluse käigus.

Vargused
18. augustil teatati politseile vargusest Pärnu maanteel asuva kaupluse eest, kust varastati kaks jalgratast.

18. augustil teatati politseile vargusest Koidu tänaval asuvast garaažist, millest varastati kolm jalgratast. Kahjusumma ligikaudu 750 eurot.

Valeraha teade
18. augustil alustati menetlust selles, et sularahaautomaadist avastati kaks 100€ valeraha kahtlusega kupüüri.

Harjumaa

Vargus
18. augustil alustati menetlust selles, et Rae vallas asuvalt ehitusplatsilt on varastatud tööriistu ja muid esemeid. Kahjusumma ligikaudu 11500 eurot.

Juhtum piiril
18. augustil viidi läbi illegaalimenetlus 1993. aastal sündinud Nigeeria Liitvabariigi kodaniku suhtes, kes viibis Eestis ebaseaduslikult 20 päeva. Naisele koostati ettekirjutus vabatahtlikult riigist lahkumiseks 30. päeva jooksul, sissesõidukeeldu ei kohaldatud.

LÕUNA PREFEKTUUR

Juhtum piiril
17. augustil kella 23.20 ajal peeti Koidula piiripunktis Eestisse sisenemisel kinni Venemaa Föderatsioonis registreeritud veoauto Mercedes-Benz Actros, mida juhtis 42-aastane Venemaa Föderatsiooni kodanik. Tollikontrolli käigus avastati veoauto kabiini ja haagise konstruktsioonidesse peidetuna 29 220 Valgevene Vabariigi maksumärkidega sigaretti, mis anti üle Maksu- ja Tolliameti ametnikele. Isikule väljastatud Poola Vabariigi Schengeni viisa tunnistati kehtetuks ja ta suunati koos sõidukiga tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Vargus
18. augustil teatati politseile, et 21. juulil tungiti sissemurdmise teel Tapal Jaani tänaval eramajja, kust varastati videovalve salvesti. Tekitatud kahju ja juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja alustatud kriminaalmenetluse käigus.

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
Möödunud päeval teatati politseile, et Narvas Kreenholmi tänava kortermaja trepikojas 35-aastane mees lõi 36-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selguvad kriminaalmenetluse vältel.

Vargused
18. augustil alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et ajavahemikus 31. juuli-1. august varastati Kohtla-Järvel Ahtme maantee korterist mobiiltelefon Samsung ligikaudse maksumusega 260 eurot.

Eile teatati politseile, et 10. augustil varastati Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas asuval mänguväljakul mobiiltelefon, pangakaart ja korterivõtmed. Juhtunu väljaselgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetlust.

18. augustil avaldati politseile, et 17. augustil varastati Narvas Kreenholmi tänaval kannatanu mobiiltelefon iPhone. Tekitatud kahju on ligi 700 eurot.

Juhtum piiril
18. augustil avastas Narva kordoni autopatrull Narva jões mitte ette nähtud kohas ujuva 1976. aastal sündinud Eesti kodaniku. Mehele määrati rahatrahv piirirežiimi eeskirja rikkumise eest.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Vargused
18. augustil sai politsei teate, et Pärnus Aida tänaval asuvast kauplusest varastati sülearvuti Acer. Vargusega tekitati kahju ligi 750 eurot.

18. augustil sai politsei teate, et Pärnus Kanali tänaval asuvast ehitusjärgus lukustatud eluhoonest varastati põrandalamp, ketaslõikur ja tööriistu. Vargusega tekitati kahju ligi 250 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.