Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 178 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 100 varavastast kuritegu, sealhulgas 34 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 25.

Juhtimiselt kõrvaldati kaheksa joobekahtlusega sõidukijuhti.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Ähvardamine
11. aprillil teatati, et Põhja-Tallinnas Paavli tänaval ähvardas relvataolise esemega maskis mees läbi akna kontoriruumis viibivat 45-aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Vargus
11. aprillil teatati, et Kesklinnas Narva maanteel varastati lukustatud jalgratas. Kahju on umbes 1000 eurot.

Piiriturvalisus
11. aprillil koostati 1971. aastal sündinud Ameerika Ühendriikide kodanikule kinnipidamisprotokoll, kuna mees oli viibinud Schengeni alal ebaseaduslikult 13 päeva. Mees toimetati kinnipidamiskeskusesse.

11. aprillil koostati 2000. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikule ettekirjutus Eestist lahkumiseks, kohaldati kolmeks aastaks Schengeni sissesõidukeeld ning määrati rahatrahv 400 eurot, kuna mees ei täitnud kaasaaitamiskohustust.

PPA ootab migratsioonireeglite rikkumiste ja välismaalastega seotud vihjeid meiliaadressile ....

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus
10. aprillil sai politsei teate, et Tartus Rüütli tänaval varastati lukustatud punast värvi jalgratas Scott Voltage. Kahju on 600 eurot.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine kahel Moldova ja ühel Venemaa kodanikul. Tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

PPA ootab migratsioonireeglite rikkumiste ja välismaalastega seotud vihjeid meiliaadressile ....

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
12. aprillil anti politseile teada, et Narvas Fama tänaval toimunud konflikti käigus sai 32-aastane mees viga. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Avaliku korra raske rikkumine
11. aprillil sai politsei väljakutse Jõhvis Narva maanteele, kus 21-aastasel noormehel tekkis konflikt kahe temale tundmatu meesterahvaga. Noormees tulistas relvataolisest esemest mõlema kannatanu suunas ning lõi ühte neist. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses

Piiriturvalisus
11. aprillil kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel Kirgiisi kodanikku, kelle dokumentide kontrollimisel selgus, et rahvusvaheline kutsekvalifikatsiooni tunnistus on täielikult võltsitud. Dokument võeti hoiule ja mees lubati Eestisse.

11. aprillil kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel Kuuba kodanikku, kes esitas piirivalvuritele Hispaania elamisloakaardi. Kontrollimisel selgus, et dokument on täielikult võltsitud. Dokument võeti hoiule ja mees suunati tagasi Venemaale.

11. aprillil tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine viiel Moldova, kolmel Venemaa ning ühel Kuuba kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

PPA ootab migratsioonireeglite rikkumiste ja välismaalastega seotud vihjeid meiliaadressile ....

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine
11. aprillil anti politseile teada, et 7. aprilli päeval tekkis Haapsalu linnas Uuemõisa alevikus eramus konflikt, mille käigus läks 57aastane mees kallale enda õele ning tekitas talle valu.

Pärnumaa

Vargus
11. aprillil sai politsei teate, et Põhja-Pärnumaa vallas Pitsalu külas varastas eramu juurde tulnud võõras naine kannatanult käest rahakoti koos sularahaga. Tekitatud kahju on 680 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.