Politseis registreeritud sündmused

Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 107 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kolm tapmist, 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust (kaheksa eluruumidest; üks sõidukist). Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 11 inimest. Tabati 11 alkoholi- ja üks narkojoobes sõidukijuht.

Piiril väljastati üks sisenemiskeeld.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Tapmine
26. novembril tuli teade, et Põhja-Tallinnas Karjamaa tänava korteris ründas joobes 52-aastane naine konflikti käigus temale tuttavat 48-aastast meest, kes suri saadud vigastusse kohapeal. Politsei pidas naise kinni.

Kehalised väärkohtlemised
26. novembril teatati, et Lasnamäel Mustakivi tee kaupluse turvaruumis ründas 38-aastane mees turvatöötajat, 30-aastast meest ja tekitas talle valu. Politsei pidas ründaja kinni.

26. novembril anti teada, et 25. novembri õhtul ründas Põhja-Tallinnas Soo tänava korteris 19-aastane naine 23-aastast naist ja tekitas talle valu.

27. novembril laekus teade, et Lasnamäel Majaka tänava korteris ründas joobes 49-aastane mees temale tuttavat 82-aastast naist, tekitas talle valu ja kehavigastusi. Politsei pidas mehe kinni.

27. novembril teatati, et Lasnamäel Linnamäe tee korteris ründas joobes 34-aastane mees oma elukaaslast 39-aastast naist, tekitas talle valu ja kehavigastusi. Politsei saabumise ajaks oli mees lahkunud.

27. novembril anti teada, et Lasnamäel Kivila tänava korteris lõi 46-aastane mees oma abikaasat 44-aastast naist näkku, põhjustades talle valu ja kehavigastuse. Politsei pidas mehe kinni. Konflikti juures viibis ka alaealine laps.

27. novembril tuli teade, et Lasnamäel Mustakivi teel lõi 38-aastane mees konflikti käigus 32-aastast naist näkku, tekitades talle valu ja kehavigastusi.

27. novembril laekus teade, et Kristiines Sõstra tänava korteris ründas 31-aastane mees oma abikaasat 29-aastast naist, tekitas talle valu ja kehavigastusi. Politsei pidas mehe kinni. Konflikti mõlemad osapooled olid joobes, konflikti juures viibis ka alaealine laps.

27. novembril teatati, et Lasnamäel Punase tänava korteris ründas joobes 42-aastane mees oma elukaaslast 34-aastast naist, põhjustas talle valu ja kehavigastusi. Politsei pidas mehe kinni.

27. novembril anti teada, et Lasnamäel Mahtra tänava korteris tekkis elukaaslastest 29-aastase mehe ja joobes 27-aastase naise vahel füüsiline konflikt, mille tagajärjel said mõlemad osapooled kehavigastusi.

27. novembril tuli teade, et Kesklinnas Viru tänava söögikohas ründas seni tuvastamata naine söögikoha töötajat 21-aastast naist ja põhjustas talle valu.

28. novembril laekus teade, et Põhja-Tallinnas Kopli tänava korteris ründas joobes 37-aastane mees oma elukaaslast 37-aastast naist, tekitas talle valu ja kehavigastusi. Kiirabi viis naise haiglasse.

28. novembril teatati, et Lasnamäel Vikerlase tänava garaažikompleksis tõukas 48-aastane mees konflikti käigus valvurit 73-aastast meest, kes kukkus selle tagajärjel peaga vastu põrandat, tundis valu ja sai kehavigastusi. Politsei pidas ründaja kinni.

28. novembril anti teada, et Põhja-Tallinnas Madala tänava korteris lõi joobes 40-aastane naine oma elukaaslast 43-aastast meest ja põhjustas talle valu ning kehavigastuse. Politsei pidas naise kinni.

28. novembril tuli teade, et Kesklinnas Maakri tänaval ründas seni tuvastamata mees 23-aastast meest ja tekitas talle valu ning kehavigastusi.

28. novembril laekus teade, et Põhja-Tallinnas Angerja tänava korteris lõi 40-aastane mees temale tuttavat 33-aastast naist ühise alkoholitarvitamise käigus näkku ja põhjustas talle valu.

Vargused
26. novembril teatati, et Nõmmelt Teelise tänava maja kõrvalhoonest on varastatud elektriline jalgratas. Vargusega tekitatud kahju on ligi 2200 eurot.

28. novembril anti teada, et Kristiines Tuisu tänaval on sisse murtud kaubikusse Mercedes-Benz ja varastatud arvuti ning tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on 1000 eurot.

28. novembril tuli teade, et Lasnamäel Ümera tänava majas on sisse murtud panipaika ja varastatud tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on 600 eurot.

Piiriturvalisus

26. novembril lõpetati ennetähtaegselt viisavaba viibimisaeg Brasiilia kodanikust 23- ja 48-aastasel mehel, kes tabati Tallinnas osutamas raha eest seksuaalteenuseid. Meesteke koostati lahkumisettekirjutused ja kehtestati sissesõidukeelud üheks aastaks.

26. novembril kontrolliti Tallinna Vanasadamas Eestisse saabumisel Usbekistani kodanikust 42- ja 33-aastast meest,
kellel puudusid viisad ja õiguslik alus Eestis viibimiseks. Meeste suhtes viidi läbi illegaalimenetlused, koostati ettekirjutused Eestist lahkumiseks ja kehtestati sissesõidukeeld üheks kuuks.

28. novembril kella 17:45 ajal kontrolliti Tallinna Vanasadamast Helsingisse väljuvale reisilaevale suunduvaid reisijaid, kus Egiptuse kodanikust 1994. aastal sündinud mehel polnud esitada elamisluba. Mees väitis, et ta unustas elamisloa Soome, elamisloa taotlus on sisse antud Belgias. Mehe kohta tehti päring Belgiasse, vormistati kinnipidamise protokoll ja toimetati 29. novembrini kinnipidamiskeskusesse.

28. novembril viidi läbi illegaalimenetlus Valgevene kodanikust 1967. aastal sündinud mehe suhtes, kes oli viibinud Eestis seadusliku aluseta kaheksa päeva. Mehele koostati ettekirjutus seitsme päeva jooksul Eestist lahkumiseks ja kehtestati sissesõidukeeld kolmeks kuuks.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Vargus
Ööl vastu 26. novembrit teatati, et Jõgeva vallas on sisse murtud kauplusesse, kus kõik esemed laiali oli paisatud. Kauplusele tekitatud kahju ning muud üksikasjad on selgitamisel.

Tartumaa

Kehalised väärkohtlemised
28. novembril puhkes Tartus Jaama tänaval ühiselt alkoholi tarvitanud abikaasade vahel tüli, mille käigus 21-aastane mees lõi oma naist. Meedikud andsid naisele esmaabi kohapeal. Joobes mees peeti kinni ning viidi esmalt kainenema.

Ööl vastu 27. novembrit puhkes Tartus Kruusamäe tänava korteris elukaaslaste vahel tüli, mille käigus joobes 39-aastane mees lõi oma elukaaslast. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni. Juhtunu täpsemaid üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Valgamaa

Tapmine
28. novembri varahommikul leiti Valga linnast Jakobi tänava elumaja korterist 74-aastase naise vägivallatunnustega surnukeha. Kuriteos kahtlustatavana peeti kinni naise 46-aastane poeg. Raske kuriteo motiiv ja muud üksikasjad selgitatakse kriminaaluurimise käigus.

Viljandimaa

Kelmus
Politsei poole pöördus Viljandis elav naine, kes oli mõni aeg tagasi hakanud sotsiaalmeedias suhtlema võõra mehega, kes lubas naisele saata suure summa raha. Raha kätte saamiseks pidi naine aga tasuma nii tollimakse kui ka muid summasid. Ühtekokku kandis naine võõra isiku pangaarvele 7418 eurot, kuid lubatud suur rahasumma naiseni ei jõudnudki. Mõistes, et ta on petta saanud, pöördus naine politsei poole.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
Politsei sai teate, et 28. novembril lõi 27-aastane mees Jõhvis Narva maantee korteris oma naabrinaist. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Politseile teatati, et 28. novembril lõi 23-aastane mees Narvas Puškini tänava kortermaja trepikojas kahte meest. Juhtunu täpsed asjaolud on selgitamisel.

Politsei sai teate, et 28. novembril lõi 60-aastane mees Narvas Kangelaste prospekti korteris oma elukaaslast. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Politseile teatati, et 28. novembril lõi 36-aastane mees Kohtla-Järvel Estonia puiestee korteris oma 58-aastast ema. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

27. novembril teatati politseile, et Kohtla-Järvel Järveküla tee korteris 42-aastane mees tekitas füüsilist valu oma abikaasale. Juhtunu kohta algatati kriminaalmenetlust.

Politsei sai teate, et 27. novembril lõid noorukid Sillamäel Viru puiesteel kahte alaealist neiut. Juhtunu täpsed asjaolud on selgitamisel.

Politseile teatati, et 27.novembril lõid kolm seni tuvastamata meest Kohtla-Järvel Pärna tänaval 49-aastast meest. Juhtunu täpsed asjaolud on selgitamisel.

Tapmine
27. novembril sai politsei väljakutse Kohtla-Järvel Järveküla tee korterisse, kus 39-aastane mees lõi noaga 50-aastast meest, kes sai raskelt viga ja hukkus sündmuskohal. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 39-aastase mehe. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse alustatud kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
26. novembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel kolme Usbekistani Vabariigi kodanikku, kellel puudus vastavalt Vabariigi Valitsuse korralduse 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" järgi õiguslik alus riiki sisenemiseks. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

26. novembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1985. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudus vastavalt Vabariigi Valitsuse korralduse 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" järgi õiguslik alus riiki sisenemiseks. Naisele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

26. novembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1969. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudus vastavalt Vabariigi Valitsuse korralduse 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" järgi õiguslik alus riiki sisenemiseks. Naisele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

26. novembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1979. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudus vastavalt Vabariigi Valitsuse korralduse 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" järgi õiguslik alus riiki sisenemiseks. Naisele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

26. novembril viidi läbi illegaalimenetlus 1972. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodaniku suhtes, kes viibis seadusliku aluseta Schengeni territooriumil 12 päeva. Mehele koostati ettekirjutis Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul, kohaldati sissesõidukeeld üheks kuuks.

27. novembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1986. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudus vastavalt Vabariigi Valitsuse korralduse 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" järgi õiguslik alus riiki sisenemiseks. Mehele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

27. novembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1996. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel ei olnud Eestisse sisenemiseks nõutavaid dokumente. Naisele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

27. novembril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1970. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudus vastavalt Vabariigi Valitsuse korralduse 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" järgi õiguslik alus riiki sisenemiseks. Naisele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Hiiumaa

Kelmus
26. novembril alustati menetlust selles, et tundmatud inimesed tundmatust firmast kontakteerusid augustis keskealise mehega ning pakkusid võimalust teenida investeerimisega krüptorahasse. Mees kandis väidetavas investeerimiskeskkonnas raha üle, hiljem nõuti investeeringu päästmiseks taas ülekandeid, mida mees ka tegi. Samuti andis mees AnyDesk rakenduse kaudu ligipääsu enda arvutile, mille abil taotlesid tundmatud inimesed lisalaene. Praeguseks on mehele tekitatud kahju ligi 36000 eurot ning üle kantud raha ei ole võimalik enam tagasi saada. Juhtumi täpsemad asjaolud on väljaselgitamisel.
Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
26. novembril teatati, et Pärnus lõi 39-aastane mees korteris oma elukaaslast, 43-aastast naist, kes sai viga. Politsei pidas mehe kinni. Juhtumi täpsemad asjaolud on väljaselgitamisel.

Vargus
26. novembril sai politsei teate, et ööl vastu 26. novembrit siseneti Pärnus Riia maanteel korterisse, kust varastati esialgsetel andmetel 7400 eurot sularaha. Täpne kahjusumma on selgitamisel.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.