Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 67 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 40 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust. Lähisuhtevägivallast teatati 17 korral. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati üheksa alkoholi tarvitanud sõidukijuhti. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning tabati kolm ebaseaduslikult riigis viibivat inimest.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
1. novembril tuli teade, et Kristiines Kasvu tänaval korteris ründas 39-aastane mees oma elukaaslast, 43-aastast naist, kes sai viga. Politsei pidas mehe kinni.

Vargus
1. novembril teatati, et Kristiines Mooni tänaval on sisse murtud kaubikusse Citroen ja varastatud kaks tööriistakasti. Kahju on üle 200 euro.

Kelmused
1. novembril anti teada, et 18. oktoobril helistati erinevatelt numbritelt Lasnamäel elavale 25-aastasele mehele. Helistaja tutvustas ennast SEB Panga töötajana selgitades, et mehe pangakontole on sisse häkitud ja tema nimel on üritatud võtta laenu. Selle tõkestamiseks oli helistaja kinnitusel vaja paigaldada uus kahekordne turvasüsteem, milleks mees pidi andma oma internetipanga kasutajatunnuse ja kinnitama toimingu Smart-ID abil. Uskudes, et tegemist on pangatöötajaga, ütles mees oma kasutajatunnuse ja kinnitas toimingud Smart-ID abil. Selle tulemusena laekus mehe arvele Bondora AS-ilt 10 000 eurot, mis kanti edasi LHV Panka. Kelmusega tekitatud kahju on 10 000 eurot.

1. novembril anti teada, et 14. oktoobril helistas Mustamäel elavale 24-aastasele mehele inimene, kes tutvustas end Swedbanki töötajana. Helistaja väitis, et mehe pangakontol toimuvad imelikud tehingud ja tundmatu inimene üritas sooritada tehingut läbi tema pangakonto. Samuti olevat mehe nimele võetud kahes erinevas pangas laenu, millest üks laen õnnestus tühistada. Teise tühistamiseks ja pangakonto turvalisuse tugevdamiseks küsiti mehelt Swedbanki kasutajatunnust, samuti küsiti mehelt ka isikukoodi. Mees sisestas Smart-ID koodi ja pärast seda laekus tema arvele Bondora AS-ilt 10 000 eurot. Laenu tühistamiseks tuli see väidetavalt osamaksetena tagastada ja need kinnitada Smart-ID PIN-koodiga. Kokku tehti mehe arvelt niimoodi kuus makset kogusummas 9000 eurot.

Harjumaa

Kelmus
20. oktoobril helistati erinevatelt telefoninumbritelt Maardus elavale 67-aastasele naisele. Helistaja tutvustas end Swedbanki töötajana ja selgitas, et naise arvele tahetakse vormistada 5000 euro suurust krediiti. Erinevate toimingute ja kinnituste tagajärjel loodi naisele arve, millele laekus Bondora AS-ilt 10 000 eurot, mis kanti osade kaupa üle naisele tundmatule inimesele. Kelmusega tekitatud kahju on 10 000 eurot.

Piiriturvalisus

1. novembril viidi läbi illegaalimenetlus 1973. aastal sündinud Ukraina kodanikust mehe suhtes, kes oli viibinud Eestis kolm päeva seadusliku aluseta. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja talle määrati kolmeks kuuks sissesõidukeeld.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Ähvardamine
30. oktoobril pöördus politsei poole Tartus elav naine, keda abikaasa oli vägivallaga ähvardanud. Juhtunu täpsemaid üksikasju selgitab politsei kriminaaluurimises.

Piiriturvalisus

1. novembril tõkestati Koidula piiripunktis riiki sisenemine Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kellel puudusid riiki sisenemiseks Vabariigi Valitsuse korraldusega sätestatud põhjused. Mees suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Vargus
30. oktoobril varastati Kohtla-Järvel Spordi tänaval ehitusobjektilt tööriistu. Kahju on ligikaudu 2000 eurot.

Ähvardamine
Politseile teatas 42-aastane Narvas elav mees, et 28. oktoobril ähvardas talle tuttav mees teda telefoni teel tapmisega. Juhtunu täpsed asjaolud on selgitamisel.

Kelmus
Politseile teatas Narvas elav 68-aastane naine, et 27. oktoobril helistati talle võõralt telefoninumbrilt ja tutvustati ennast Swedbanki töötajana. Helistaja juhendamisel paigaldas naine enda arvutisse tarkvara. Hiljem avastas kannatanu, et tema pangakontolt on teostatud ülekanded summas 1501 eurot. Juhtunu üksikasju selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus

1. novembril avastas Narva kordoni teenistus Narva veehoidlal ajutist kontrolljoont ületanud mootorpaadi kahe isikuga pardal. Mõlemale isikule määrati rahatrahv 60 eurot.

1. novembril viidi läbi illegaalimenetlus 1980. aastal sündinud Ukraina kodaniku suhtes, kes rikkus Eestis töötamise tingimusi alates 19.08.2021. Mehele määrati rahatrahv 160 eurot.

1. novembril saadeti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktist tagasi neli isikut, sest nad ei täitnud Vabariigi Valitsuse korralduses seatud tingimusi.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine
1. novembril teatati politseile, et Haapsalu kortermajas tekkis konflikt, mille käigus vigastas 46-aastane mees 60-aastast meest, kes sai viga.

Pärnumaa

Vargused
1. novembril sai politsei teate, et ööl vastu 30. oktoobrit varastati Pärnus Rohu tänaval maja juurest käekott, milles oli sularaha, mobiiltelefon ning muid esemeid. Kahju on ligi 750 eurot.

1. novembril teatati politseile, et viimase kahe nädala jooksul on Pärnus Suur-Posti tänaval sisenetud elumajja ja kõrvalhoonesse ning varastatud muruniiduk. Kahju on selgitamisel.

1. novembril sai politsei teate, et eelmise nädala jooksul siseneti Pärnus Vana-Sauga tänaval asutuse territooriumile, kust varastati paadimootor ning muid esemeid. Kahju on selgitamisel.

Saaremaa

Vargus
1. novembril teatati, et oktoobri vältel on Kuressaares Tallinna tänaval kauplusest varastatud kassaraha. Esialgsel hinnangul on kahju ligi 750 eurot, täpsem kahjusumma on selgitamisel.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.