Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 60 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 17 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 27. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati neli alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht.

Piiril registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine, piirilt saadeti tagasi kuus inimest.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Vargused
21. detsembril alustati menetlust selles, et Kesklinnas Pärnu maanteel asuvast korterist varastati 600 eurot sularaha.

21. detsembril alustati menetlust selles, et Kristiines A. H. Tammsaare teel asuvast kauplusest varastati riideid ja tööriistu koguväärtusega üle 1300 euro.

Kelmused
21. detsembril alustati menetlust selles, et Tallinnas elav mees kandis investeerimise ettekäändel erinevatele välismaistele pangakontodele kokku üle 88 000 euro, kuid investeeritud raha enam kätte ei saanud.

21. detsembril alustati menetlust selles, et väidetavad kelmid esinesid teise isikuna ja saatsid Tallinnas asuvale ettevõttele muudetud arvenumbriga maksekorralduse, mille alusel tasuti valele kontole üle 14 000 euro.

21. detsembril alustati menetlust selles, et Facebookis krüptorahasse investeerinud Tallinnas elava naisega võtsid ühendust väidetavad kelmid, kes juhendasid teda AnyDeski programmi kaudu kandma raha välismaistele pangakontodele. Naine võttis ka erinevaid laenusid ning kandis tundmatutele kontodele kokku peaaegu 45 000 eurot.

21. detsembril alustati menetlust selles, et Tallinnas elava naisega võeti ühendust ja pakuti abi kauplemisplatvormil kaotatud raha tagasisaamiseks. Selleks juhendasid väidetavad kelmid naist AnyDesk programmi kaudu kandma tundmatule pangakontole 4400 eurot.

21. detsembril alustati menetlust selles, et Tallinnas elavale naisele helistasid väidetavad kelmid, kellele nõudmisel kandis ta tundmatule pangakontole kokku üle 10 000 euro.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
21. detsembril teatati, et Viimsi vallas Rohuneeme külas löödi 44-aastast meest. Juhtunu asjaolud on täpsustamisel.

Vargus
21. detsembril alustati menetlust selles, et Harku vallas Muraste külas on novembris sissemurdmise teel varastatud alkoholi ja sigarette ligikaudu 500 euro väärtuses.

Kelmus
21. detsembril alustati menetlust selles, et Harjumaal elavale naisele helistati üle kümne korra, et veenda teda, nagu oleks keegi tema nimele Bondorast laenu võtnud. Tehingu tühistamiseks pidi naine sisestama oma Smart-ID PIN-koodid. Hiljem avastas naine, et tema kontolt on kadunud üle 17 000 euro.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot Lõuna Ringkonnaprokuratuuri pressinõunikult Kauri Sinkeviciuselt telefonil 56854058 või e-posti aadressil ....

Piiriturvalisus

21. detsembril koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 1961. aastasl sündinud Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kodanikule, kes oli Eestis viibinud seadusliku aluseta 19 päeva. Mees lendas Tallinna lennujaamast Londonisse.

21. detsembril saabus Kiievist Tallinna lennujaama 2001. aastal sündinud Kasahstani Vabariigi kodanik, kellel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid ning piisavad elatusvahendid. Mehe viisa tunnistati kehtetuks ning ta peeti kuni tagasilennu võimaluseni kinni.

21. detsembril määrati rahatrahv 400 eurot, koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja sissesõidukeeld kolmeks aastaks 1976. aastal sündinud Ukraina kodanikule. Mees oli Eestis viibinud seadusliku aluseta 61 päeva.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
22. detsembril sai politsei teate, et Pärnus lõi 24-aastane mees kortermaja trepikojas 45-aastast meest, kes sai viga. Politsei pidas 24-aastase mehe kinni.

Alustatud kriminaalmenetluse kohta saab lisainformatsiooni Lääne Ringkonnaprokuratuuri
pressinõunikult Joonas Piirilt telefonil 5681 8933 või e-posti aadressil ....

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kelmus
Politseile laekus teade, et 13. detsembril sattus telefonikelmide küüsi Tartumaal elav mees, kellelt peteti telefonikõne kaudu välja autentimiskoodid, mille abil võeti mehe nimele mitu laenu. Lisaks kanti mehe enda pangakontolt võõrale arveldusarvele üle 450 eurot. Ühtekokku tekkis mehele seeläbi 3700eurone kahju. Kelmusjuhtumi üksikasju uurib politsei kriminaalmenetluses.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot Lõuna Ringkonnaprokuratuuri pressinõunikult Kauri Sinkeviciuselt telefonil 56854058 või e-posti aadressil ....

Piiriturvalisus
21. detsembril koostati Lõuna prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituses lahkumisettekirjutus 49-aastasele Ukraina kodanikule, kes olid viibinud Eestis 27 päeva seadusliku aluseta. Isikule kohaldati kolmeks kuuks sissesõidukeeld.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Vargus
21. detsembril teatati politseile, et Rakveres Kungla tänaval asuvast lukustatud keldrist varastati ajavahemikul novembrist 15. detsembrini tõukeratas Gpad F3 Max ja sellega tekitati kahju 2699 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse alustatud kriminaalmenetluses.

Kelmus
Politseile teatati, et 17. detsembril helistati 21-aastasele mehele võõralt numbrilt ja tutvustati end Tallinna prefektuuri politseiametnikuna ning teatati, et mehe nimel on võetud kiirlaen, mille kohta on alustatud kriminaalasi. Teataja ühendati temale teada olevalt SEB panga töötajaga ja paluti alla laadida Anydesk rakendus ning logida sisse tema pangakontole. Hiljem selgus, et tema kontolt oli tehtud tundmatu isiku kontole ülekandeid üle 1720 euro.

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
21. detsembril sai politsei teate, et Sillamäe linnas Viru puiesteel löödi 54-aastast naisterahvast ja tekitati talle füüsilist valu. Täpsemaid üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

21. detsembril teatati politseile, et Narvas Puškini tänaval lõi endine elukaaslane 20-aastast naist ja tekitas talle sellega füüsilisi vigastusi. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Kelmus
Politseile teatas Kohtla-Järvel elav 48-aastane naine, et 8. detsembril kandis ta raha isiku kontole, et osta auto Audi A4. Müüja kaupa ei edastanud ja raha ei tagastanud. Kahju on kokku 1790 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot Lääne ja Viru Ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Joonas Piirilt ...).

Piiriturvalisus

21. detsembril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1985. aastal sündinud Kuuba Vabariigi kodanikku, kellel ei olnud Eestisse sisenemiseks nõutavaid dokumente. Mehele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

21. detsembril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1973. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudus seaduslik alus Eest Vabariiki sisenemiseks. Mehele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

21. detsembril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel kolme Venemaa Föderatsiooni kodanikku: 1990. aastal sündinud naine, 1980. aastal sündinud mees ja 1976. aastal sündinud mees. Isikutel puudusid seaduslikud alused Eest Vabariiki sisenemiseks. Isikutele koostati sisenemiskeelud ja nad suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.