Politseis registreeritud sündmused

Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti 17.-19. jaanuaril 144 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 29 vargust – kolm eluruumidest ja kolm sõidukitest. Registreeriti kaks liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati 58 alkoholijoobes ja kuus narkojoobes sõidukijuhti. Piirilt väljastati 19 sisenemiskeeldu, registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja Eestist saadeti välja kaks isikut.

Põhja prefektuur

Tallinn

Avaliku korra rikkumine
19. jaanuaril teatati, et Põhja-Tallinnas Ristiku tänaval laseb 40-aastane mees relvaga õhku. Tegemist oli stardipüstoliga, politseinikud pidasid mehe kinni.

Kehalised väärkohtlemised
17. jaanuaril teatati, et Lasnamäe linnaosas M. Härma tänaval löödi 48-aastast meest, tekitades talle füüsilist valu ja kehavigastusi.

18. jaanuaril teatati Kesklinnas Vana-Viru tänaval konflikt kolme inimese vahel, kui 47-aastane mees ründas 27-aastast meest, mispeale viimane tekitas omakorda füüsilist valu enda ründajale. Konflikti sekkus 38-aastane naine, kes tekitas samuti 27-aastasele mehele füüsilist valu. Kiirabi vaatas kannatanu üle. Juhtumi täpsemad asjaolud selgitab menetlus.

18. jaanuaril teatati Põhja-Tallinnas Telliskivi tänaval, et 27-aastane mees tekitas tervisekahjustuse 31-aastasele mehele. Politsei pidas 27-aastase mehe kinni.

18. jaanuaril teatati Lasnamäe Paasiku tänaval konfliktist 36-aastase mehe ja 31-aastase naise vahel, mille käigus tekitati naisele füüsilist valu. Kiirabi viis naise haiglasse tervisekontrolli.

18. jaanuaril teatati Lasnamäe Loitsu tänaval konfliktist 39-aastase mehe ja 37-aastase naise vahel, mille käigus tekitati naisele kehavigastusi. Kiirabi toimetas naise haiglasse. Politsei pidas 39-aastase mehe sündmuskohal kinni.

18. jaanuaril sai politsei väljakutse Mustamäele E. Vilde teele, kus 20-aastane mees tekitas kehavigastusi 20-aastasele mehele. Kiirabi viis mehe haiglasse. Politsei pidas kahtlusaluse kinni.

18. jaanuaril teatati politseile Mustamäel Mustamäe teel 23-aastasest mehest, kes proovis tungida korterisse ja tekitas seejärel füüsilist valu teda peatada proovinud 54-aastasele mehele. Politseinikud pidasid 23-aastase mehe kinni.

18. jaanuaril teatati politseile Kesklinnas Narva maanteel toimunud konfliktist, kus 41-aastane mees tekitas kehavigastusi 40-aastasele naisele. Politsei pidas 41-aastase mehe kinni.

18. jaanuaril teatati politseile konfliktist Põhja-Tallinnas Kõrre tänaval, et 43aastane mees tekitas füüsilist valu 51-aastasele ja 78-aastasele naisele. Kiirabi toimetas 78-aastase naise haiglasse. Politsei pidas 43-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

19. jaanuaril teatati, et Põhja-Tallinnas Tööstuse tänaval toimus kaklus kolme mehe vahel. Politseinikud toimetasid kaklejatest 38-aastase ja 32-aastase mehe kainestusmajja.

19. jaanuaril teatati, et Kesklinnas Vana-Posti tänaval toimus kaklus kolme mehe vahel. Kiirabi toimetas kannatanu, 39-aastane mehe haiglasse.

19. jaanuaril teatati, et Kesklinnas Estonia puiesteel ründas 28-aastane mees 23-aastast ja 22-aastast meest. Kiirabi toimetas 23-aastase mehe tervisliku seisundi üle kontrollimiseks haiglasse. Politseinikud pidasid ründaja kinni.

19. jaanuaril teatati, et Põhja-Tallinnas Kopli tänaval asuvas baaris ründas 41-aastane mees 32-aastast meest. Politseinikud pidasid ründaja kinni.

19. jaanuaril teatati, et Lasnamäel K. Kärberi tänaval asuvas korteris tekkis konflikt endiste abikaasade vahel, mille käigus 25-aastane naine ründas 37-aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

19. jaanuaril teatati, et Nõmmel Nelgi tänaval ründas 29-aastane naine oma elukaaslast, 26-aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

19. jaanuaril teatati, et Lasnamäel Raadiku tänaval asuvas korteris tekkis konflikt 40-aastase naise ja 27-aastase mehe vahel. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Röövimine
17. jaanuaril teatati, et Lasnamäe linnaosas Paepargi tänaval ründasid kolm seni tuvastamata meest 40-aastast meest, tekitades talle füüsilist valu ja kehavigastusi. Kannatanult võeti ära käekott dokumentidega, kuldripats, sularaha, mobiiltelefon ning auto ja korteri võtmed. Varaline kahju 4070 eurot.

18. jaanuaril teatati politseile Põhja-Tallinnas Vasara tänaval röövikatsest, kus tundmatud mehed proovisid 44-aastaselt naiselt röövida käekotti.

Vargused
18. jaanuaril teatati politseile Põhja-Tallinnas Kopli tänaval 31aastane mees, et tema korterist on kadunud kullast kaelakee. Tekitatud kahju on 600 eurot.

18. jaanuaril teatati politseile, et 30-aastane mees lahkus Nõmmel Pärnu maanteel asuvast kauplusest maksmata. Politsei pidas mehe kinni. Kahju on 656.46 eurot.

18. jaanuaril teatati Kesklinnas Viru väljakul, et 55-aastaselt mehelt varastati pangakaart, millega tekitati kahju üle 1000 euro.

18. jaanuaril teatati Kristiines Lille tänaval, et korterist on varastatud kaks arvutit ja sularaha 1500 eurot. Kahju on kokku 2300 eurot.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised
18. jaanuaril teatati Peetri alevikus Kopli teel konfliktist 40-aastase mehe ja 40-aastase naise vahel, mille käigus tekitas mees füüsilist valu. Politsei pidas mehe kinni ja viis jaoskonda.

19. jaanuaril teatati, et Harku alevikus ründas alkoholijoobes 37-aastane mees oma elukaaslast, 37-aastast naist. Konflikti juures viibisid ka alaealised lapsed. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Vargused
18. jaanuaril pani 45-aastane mees toime varguse kauplusest. Mees peeti kinni. Kahju on 231.34 eurot.

Juhtumid piiril

17. jaanuaril saabusid Kiievist Tallinnasse seitse Ukraina kodanikku: 1968. aastal sündinud naine,1973. aastal sündinud mees, 1967. aastal sündinud naine, 1984. aastal sündinud mees, 1982. aastal sündinud mees, 1974. aastal sündinud mees ja 1974. aastal sündinud mees. Inimestel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi ning puudusid piisavad elatusvahendid, arvestades riigis viibimise kestust ja olemust, või päritoluriiki naasmiseks või transiidiks vajalikud dokumendid. Inimestele koostati piiril väljastatud sisenemiskeelud ja toimetati kuni sobiva tagasilennuni lennujaama Non-Schengeni alale.

18. jaanuaril kontrolliti Tallinna Vanasadamas 1991. aastal sündinud Ukraina kodanikku, kel puudus passist vajalik märge riiki sisenemiseks. Mehe reisidokumendid aeti korda ja tal lubati reisi jätkata.

19. jaanuaril saabus Tallinna lennujaama Kiievist 1973. aastal sündinud Ukraina kodanik, kelle elamisloakaart on tunnistatud kehtetuks. Mehele koostati piiril väljastatud sisenemiskeeld ning ta paigutati lennujaama Non-Schengeni alale ootama tagasilennu võimalust.

19. jaanuaril saabusid Tallinna lennujaama Kiievist 1973. aastal sündinud Ukraina kodanik ja 1996. aastal sündinud Ukraina kodanik, kellele koostati piiril väljastatud sisenemiskeeld, kuna puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi piisavad elatusvahendid, arvestades riigis viibimise kestust ja olemust või päritoluriiki naasmiseks või transiidiks vajalikud dokumendid. Mees ja naine paigutati lennujaama Non-Schengeni alale ootama tagasilennu võimalust.

Ida prefektuur

Lääne-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
19. jaanuaril sai politsei teate Väike-Maarja alevikku, kus 48-aastane mees lõi enda 46-aastast venda. 48-aastane mees lahkus enne politsei saabumist. Kiirabi andis kannatanule esmaabi.

17. jaanuaril sai politsei väljakutse Väike-Maarja valla õppeasutusse, kus 15-aastane poiss lõi eakaaslast. Kõik juhtunu täpsemad asjaolud on väljaselgitamisel.

Vargus
17. jaanuaril teatati Rakvere politseijaoskonda, et ajavahemikul 15. – 16. jaanuaril varastati teataja spordikotist fotoaparaat Canon. Vargusega tekitatud esialgne kahju on 819 eurot.

Ida-Virumaa

Ähvardamised
19. jaanuaril ähvardas 33-aastane mees Aidu-Nõmme külas 29-aastast meest kehalise väärkohtlemisega. Teatajal oli alust karta ähvarduse täideviimist. 33-aastane mees peeti kahtlustatavana kinni.

17. jaanuaril ähvardas 56-aastane mees Lüganuse vallas 36-aastast naist tapmisega. Teatajal oli alust karta ähvarduse täideviimist. Juhtunu asjaolud on väljaselgitamisel.

Tulekahju
19. jaanuaril kella 2.12 ajal teatati tulekahjust Kohtla-Järvel Järveküla tänaval, kus neljakorruselise sotsiaalmaja kolmandal korrusel põles tuba. Tulekahjus kannatada saanud 66-aastane naine toimetati haiglasse ja 58-aastane mees suri kiirabiautos teel haiglasse. Juhtunu täpsemate asjaolude välja selgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlus.

Raske tervisekahjustuse tekitamine
19. jaanuaril kella 00.30 ajal toimetati Narvas erakorralise meditsiini osakonda torkehaavaga 47-aastane mees. Kahtlustatavana peeti kinni 49-aastane mees. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja alustatud kriminaalmenetluses.

Kehalised väärkohtlemised
19. jaanuaril lõi 30-aastane mees Kohtla-Järvel Salu tänava korteris enda 34-aastast abikaasat. Politseinikud pidasid mehe kahtlustatavana kinni.

19. jaanuaril löödi Sillamäel J. Gagarini tänaval kahte 11-aastast poissi. Kõik juhtunu täpsemad asjaolud on välja selgitamisel.

19. jaanuaril teatati politseile, et Sillamäel Ranna tänava korteris lõi 37-aastane mees 33-aastast elukaaslast. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

18. jaanuaril teatati politseile, et Narvas A. Puškini tänava korteris lõi 32-aastane mees endist 30-aastast elukaaslast. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

18. jaanuaril sai politsei väljakutse Narvas Uusküla tänava korterisse, kus ühise alkoholi tarvitamise käigus läksid elukaaslased tülli ja tekitasid teineteisele füüsilist valu.

18. jaanuaril alustati kriminaalmenetlus selles, et Kohtla-Järvel Kalevi tänava korteris põhjustas 25-aastane mees füüsilist valu 25-aastasele elukaaslasele. Mees lahkus enne politsei saabumist. Juhtunu täpsemad asjaolud on väljaselgitamisel.

Vargus
18. jaanuaril teatati politseile, et Narvas V. Gerassimovi tänava meelelahutusasutuses varastati teataja käekotist mobiiltelefon maksumusega 837 eurot.

Kelmus
18. jaanuaril pöördus Narvas politseijaoskonda 28-aastane naine, kes avaldas, et tema teadmata võeti ta pangakontolt sularahaautomaadist välja 350 eurot. Kõik asjaolud on väljaselgitamisel.

Juhtumid piiril
Narva-1 piiripunktis kontrolliti 17. jaanuaril Eestisse sisenemisel Gruusia registreerimismärgiga veoautot, mida juhtus 1968.aastal sündinud Gruusia kodanik. Mees esitas kontrolliks võltsitud Saksamaa mootorsõiduki dokumendid.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 17. jaanuaril Eestisse sisenemisel 1949. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 18. jaanuaril Eestisse sisenemisel 1967. aastal sündinud Ukraina kodanikku. Kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 19. jaanuaril Eestisse sisenemisel 1995. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikku. Kuna naisel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Lõuna prefektuur

Jõgevamaa

Vargus
18. jaanuari hommikul avastati, et Jõgeva vallas Vaimastveres on sisse murtud kauplusesse, kust varastati alkohoolseid jooke, tubakatooteid ja teisi kaupu. Kahju on selgitamisel.

Tartumaa

Vargus
19. jaanuaril avastati, et Tartu vallas Tila külas on sisse murtud ettevõtte ruumidesse, kust varastati autode varuosi, tööriistu ning õuel seisnud masinate kütusepaakidest kütust. Kahju on selgitamisel.

Kehalised väärkohtlemised
18. jaanuari hilisõhtul teatati, et Tartus Sangviini tänava eramus puhkes 44-aastase mehe ja tema 74-aastase isa vahel kähmlus. Politsei pidas noorema mehe kuriteos kahtlustatavana kinni. Eakam mees meedikute abi ei vajanud. Juhtunu üksikasju uurib politsei kriminaalmenetluses.

Ööl vastu 17. jaanuari lõi joobes 17-aastane noormees Tartus Riia tänaval 21-aastast meest. Politsei pidas lööja kuriteos kahtlustatavana kinni. Kannatanu pöördus tervisekontrolliks haiglasse.

Omavoliline sissetung
Politseile laekus teade, et 17. jaanuaril murti Tartus Räni põik tänaval sisse eramusse, kust varastati umbes 2000 eurot sularaha ning kuldehteid. Kahju on selgitamisel.

Omastamine
17. jaanuaril laekus politseile teade, et Tartus Riia tänava kaupluses omastas töötaja 557 eurot sularaha. Juhtunu täpsemad üksikasjad selgitatakse kriminaalmenetluses.

Viljandimaa

Kehaline väärkohtlemine
18. jaanuari pealelõunal sai politsei teate, et Viljandis Kauge tänava korteris lõi joobes 33-aastane mees tüli käigus 31-aastast elukaaslast. Politsei pidas lööja kuriteos kahtlustatavana kinni.

Vägivald võimuesindaja vastu
17. jaanuaril solvas ning ähvardas joobes 57-aastane mees Viljandis Tallinna tänaval tööülesandeid täitnud politseinikku. Joobes mees peeti kinni ning viidi esmalt arestikambrisse kainenema.

Juhtumid piiril
17. jaanuaril tõkestati piiriületus Venemaa numbrimärgida sõiduautol Mercedes, mille kontrollimisel avastasid piirivalvurid, et masina kütusepaak ei vasta nõuetele. Lisaks avastasid piirivalvurid, et masina kerekonstruktsioone on muudetud.

18. jaanuaril kella 11 ajal tõkestati Koidula maanteepiiripunktis Eestisse sisenemine 62-aastasel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kellel puudusid asjakohased dokumendid õigustamaks reisi eesmärki ja tingimusi. Piiripunkti saabunud naisele väljastati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

19. jaanuaril kella 11 ajal tõkestati Koidula maanteepiiripunktis Eestisse sisenemine 44-aastasel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kellel puudusid asjakohased dokumendid õigustamaks reisi eesmärki ja tingimusi. Piiripunkti saabunud mehele väljastati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

19. jaanuaril kella 22.30 ajal tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine kahel Venemaa Föderatsiooni kodanikel, kelle põhjendused reisi eesmärgi ja Eestis viibimise kohta ei olnud usaldusväärsed. Isikutele väljastatud Eesti Vabariigi Schengeni viisad tunnistati kehtetuks ja nad lahkusid tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Lääne prefektuur

Järvamaa

Vargus
20. jaanuaril sai politsei teate, et Türi vallas sisenesid seni tuvastamata isikud akna kaudu kauplusesse ja varastasid alkoholi ning sigarette. Vargusega tekitatud kahju on selgitamisel.

Saaremaa

Kehaline väärkohtlemine
16. jaanuaril sai politsei teate, et Saaremaa vallas lõid 52- ja 75-aastane naine tuttavat 21-aastast naist.