Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 98 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 59 varavastast kuritegu, sealhulgas 36 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 25.

Ööpäeva jooksul juhtus viis inimkannatanutega liiklusõnnetust ning juhtimiselt kõrvaldati seitse joobekahtlusega sõidukijuhti.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
6. novembril teatati, et Mustamäel Sõpruse puiesteel asuvas korteris ründas 44-aastane mees oma elukaaslast. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Vargused
6. novembril teatati, et Lasnamäel Betooni tänaval on ettevõtte sõidukitest varastatud kütust. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

6. novembril teatati, et Lasnamäel Punasel tänaval on sisse murtud ettevõtte laoruumi ja varastatud sealt rehve väärtuses rohkem kui 400 eurot.

Kelmused
6. novembril alustati menetlust juhtumis, kus 62-aastane Lasnamäel elav naine sai telefonikõne võõralt numbrilt. Helistaja väitis, et on Politsei- ja Piirivalveametist ning selgitas, et keegi on naise andmed kasutades soovinud vormistada laenu. „Politseiametnik“ selgitas, et ühendab naise pangatöötajaga, kes juhendab edasi. Pangatöötajaga palus naise PIN1 ja PIN2, mida ta ka talle ütles. Kokku kanti naise kontolt edasi 4120 eurot.

6. novembril alustati menetlust juhtumis, kus 76-aastane Lasnamäel elav naine sai telefonikõne tundmatult numbrilt. Helistaja rääkis vene keeles ning esitas ennast kaitsepolitseitöötajana. Helistaja teatas, et naise telefonis on viirus, mille abil kurjategijad tahavad varastada raha pangaarvelt. Mees pakkus paigaldada telefonile programmi, mis kaitseb telefoni. Pärast seda tuli naise telefonile mitu korda mingi numbrid ning helistaja seletas, et toimub telefoni kaitsmine. Peale seda helistas naisele väidetav Swedbanki turvaosakonna töötaja, kes teatas, et petturid hakkavad arvelt raha varastama. Lõpuks ta teatas, et kõik on korras. Kokku varastati naise arvelt 6023 eurot.


Piiriturvalisus
6. novembril saabus Tallinna lennujaama Istanbulist 1991. aastal sündinud Egiptuse Araabia Vabariigi kodanik, kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged, puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ning tingimusi. Mehele koostati piiril väljastatud sisenemiskeeld ja ta toimetati kuni tagasilennuni kinnipidamiskeskusesse.

LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
6. novembril viidi läbi illegaalimenetlus Armeenia Vabariigi kodaniku suhtes, kes viibis Eestis ebaseaduslikult 34 päeva. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks kümne päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld kaheks kuuks.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kelmus
Politsei poole pöördus Sillamäel elav naine, kellele olid helistanud end politseinikena esitlenud kelmid. Kelmide juhendamisel laadis naine oma arvutisse AnyDesk programmi, sisestas oma PIN-koodid ning kaotas seeläbi kelmidele 6095 eurot. Kelmusjuhtumi üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Kehaline väärkohtlemine
Ööl vastu 7. novembrit sai politsei väljakutse Kohtla-Järvele, kus olid omavahel tülli läinud elukaaslased. Politsei pidas lööja kuriteos kahtlustatavana kinni. Juhtumi asjaolusid selgitatakse kriminaalmenetluses.

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
Ööl vastu 5. novembrit löödi Rakveres Tallinna tänaval 37-aastast meest. Lööjat ja juhtunu asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine viiel Moldova, ühel Armeenia ja ühel Iisraeli kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Vargus
6. novembril anti politseile teada, et Pärnus on linna kolmest pargist on varastatud pinkide seljatoele kinnitatud 16 nimesilti. Kahju on 800 eurot.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
6. novembril alustati kriminaalmenetlust selles, et 5. novembri südaööl oli Rapla vallas kõrtsis konflikt nelja naise vahel, mille käigus 35-aastane naine lõi 29-aastast naist.


Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.