Politseis registreeritud sündmused

Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti 9. mail 57 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 22 teadet varavastastest kuritegudest kokku 22, sh 12 vargust. Toimus neli liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati kaks narkojoobes ja 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 265. Piirilt väljastati viis sisenemiskeeldu.

Põhja prefektuur

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised

9. mail teatati, et Lasnamäel Mahtra tänaval asuvas korteris löödi 48-aastast meest ja tekitati talle kehavigastusi.

9. mail teatati, et alkoholijoobes 21-aastane naine lõi Kristiines Paldiski maanteel asuvas korteris noaga 17-aastast meest ja 20-aastast naist ning tekitas neile kehavigastusi. Politseinikud pidasid 21-aastase naise kinni.

Vargus

9. mail teatati, et Kesklinnas Tina tänaval varastati lukustatud keldrist jalgratas Scott. Kahju on 1500 eurot.

Juhtumid piiril

9. mail saabus Kiievist Tallinna lennujaama Ukraina kodanik, kellel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Mehele väljastati sisenemiskeeld ja ta viibib lennujaama kinnisel Non-Schengeni alal kuni tagasilennuni.

Ida prefektuur

Lääne-Virumaal olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Ida-Virumaa

Avaliku korra raske rikkumine

9. mail teatati, et Narvas Rakvere tänaval sooritas 35-aastane mees relvataolisest esemest mitu lasku korterelamu aknast õue. Kahtlustatav peeti kinni.

Kehalised väärkohtlemised

9. mail teatati, et Jõhvis Kaare tänaval korteris tungis 72-aastasele naisele kallale 33-aastane mees. Politseinikud pidasid kahtlustatava kinni.

9. mail teatati, et Narvas Tallinna maanteel korteris lõi 57-aastast naist tema abikaasa. Politseinikud pidasid 56-aastase kahtlustatava kinni.

Juhtumid piiril

9. mail avastas Vasknarva kordoni piirivalvur Narva jõel kontrolljoone ebaseadusliku ületuse paadiga Venemaalt Eestisse ja tagasi. Pardal oli üks inimene. Info edastati Vene Föderatsiooni piirivalvuritele, kes pidasid rikkuja kinni.

9. mail saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1960. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kes juhtis Venemaal registreeritud sõiduautot Kia. Dokumendikontrollis avastati, et sõiduki liikluskindlustus oli võltsitud. Ida prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnik koostas kriminaalmenetluses kahtlustatavana kinnipidamise asendamise akti. Mees oli nõus menetluskulude ja võimaliku karistusena mõistetava rahalise karistuse asendamisega maksega riigituludesse. Mees saadeti tagasi Vene Föderatsiooni.

9. mail saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1994. aastal sündinud Gruusia kodanik, kes andis ebaselgeid ütlusi oma reisi eesmärkide kohta ning kellel puudusid piisavad rahalised vahendid ja asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeeld ning mees saadeti tagasi Venemaale.

Lääne prefektuur

Pärnumaa

Vargus

9. mail sai politsei teate, et Lääneranna vallas varastati teeäärselt alalt10 tihumeetrit puupalke. Vargusega tekitati varalist kahju ligi 1000 eurot.

Asja omavoliline kasutamine

8. mail sai politsei teate, et Paikusel kasutas 31- aastane mees omavoliliselt 40-aastase mehe sõiduautot.

Lõuna prefektuur

Jõgevamaa

Kehaline väärkohtlemine

9. mail sai politsei väljakutse Põltsamaa valda Pudivere külla, kus joobes 41-aastane mees oli ühise alkoholi tarvitamise käigus löönud tuttavat 44-aastast naist. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ning viis esmalt arestikambrisse kainenema. Meedikud andsid kannatanule kohapeal esmaabi.

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine

Ööl vastu 10. maid lõi 25-aastane mees Tartus L. Tolstoi tänava korteris tüli käigus oma 23-aastast elukaaslast. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni ning toimetas üksikasjade selgitamiseks jaoskonda.

Vargus

Politseile laekus teade, et 2. mail varastati Tartus Kaunase puiestee korrusmaja lähistelt lukustatud kolmerattaline jalgratas. Kahju on 450 eurot.