Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 91 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 52 varavastast kuritegu, sealhulgas 34 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 31. Ööpäeva jooksul juhtus üks inimvigastusega liiklusõnnetus, milles sai viga üks inimene. Liikluses tabati kaheksa alkoholijoobes juhti.

Piiril väljastati 97 sisenemiskeeldu ja riigis avastati üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

26. septembril tuli üle piiri Eestisse 511 Ukraina kodanikku, kellest 238 teatas, et plaanib Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
26. septembril teatati, et Lasnamäel Meeliku tänaval korteris ründas 40-aastane naine talle tuttavat 76-aastast naist. Politseinikud pidasid ründaja kinni, kiirabi kontrollis kannatanu vigastused.

26. septembril teatati, et Lasnamäel P. Pinna tänaval lõi 40-aastane mees 76-aastast meest. Politseinikud pidasid ründaja kinni.

Vargus
26. septembril teatati, et Keilas olevast kopast on varastatud kütust. Kahju umbes 300 eurot.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
26. septembril teatati, et Jõelähtme vallas asuvas majas ründas 18-aastast meest talle tuttav mees. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse kontrolli. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargused
Ööl vastu 26. septembrit murti Tartu vallas sisse Tabivere ja Kõrveküla kauplusesse, kust varastati alkohoolseid jooke. Lisaks murti sisse ka Kastre vallas asuvasse poodi, kust vargus jäi kõrvalise inimese sekkumise tõttu lõpule viimata. Politsei pidas Roiu kaupluse lähistel kinni kuriteos kahtlustatavatena mehed vanuses 23- ja 24-eluaastat. Nad viidi kinnipidamisasutusse ning juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
26. septembri õhtupoolikul kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis 90 päeva seadusliku aluseta, neist ühe päeva Eestis. Isikule määrati rahatrahv, kehtestati üheks aastaks sissesõidukeeld ning lubati riigist lahkuda

Möödunud ööpäeval tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine 12 Venemaa Föderatsiooni ja kahel Ukraina kodanikul, kuna neil puudus seaduslik alus riiki sisenemiseks, ka polnud nende ütlused reisi eesmärgi kohta usaldusväärsed, mistõttu väljastati neile sisenemiskeelud ning nad saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
26. septembril teatati politseile, et Narvas Raekoja platsil asuvas majas tekitas 24-aastane mees füüsilisi vigastusi 46-aastasele mehele. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab kriminaalmenetlus.

26. septembril teatati politseile, et Kohtla-Järvel Põhja alleel asuvas korteris tekitas 39-aastane naine omavahelise konflikti käigus füüsilisi vigastusi 26-aastasele mehele. Politseinikud pidasid naise kahtlustatavana kinni.

26. septembril teatati politseile, et Narvas Tallinna maanteel löödi 19-aastast meest. Politseinikud pidasid 34-aastase mehe löömises kahtlustatavana kinni.

Piiriturvalisus

26. septembril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kahekümne viiel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, seitsmel Moldova ja Venemaa topelt kodakondsusega inimesel, ühel Uus-Meremaa kodanikul, kaheteistkümnel Ukraina kodanikul ja üheteistkümnel Moldova kodanikul, ühel Ameerika Ühendriikide, Korea ning Austraalia ja Venemaa topelt kodakondsusega inimesel. Lisaks tõkestati piiril riiki sisenemine neljal Iisraeli kodanikul ning ühel Gruusia, Kanada ja Tšiili kodanikul. Tõkestatud isikud ei olnud sõjapõgenikud, neil puudus seaduslik alus Eesti Vabariiki sisenemiseks, sest nende reisi eesmärkide kohta antud ütlused olid ebaselged ja neil puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
26. septembril sai politsei teate, et Tori vallas lõi 46-aastane mees korteris oma elukaaslast, 25-aastast naist, kes sai viga. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Saaremaa

Vargus
26. septembril sai politsei teate, et Kuressaares varastas 36-aastane mees Raekoja tänaval kauplusest alkohoolset jooki. Vargusega tekitatud kahju on üle kümne euro. Sama mees on ka varem süstemaatiliselt vargusi toime pannud. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.