Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 85 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 44 varavastast kuritegu, sealhulgas 35 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 16. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuht.

Piirilt väljastati 18 sisenemiskeeldu ja üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Vargus
25. oktoobril teatati, et Kesklinnas Aia tänaval varastati lukustamata elektriline jalgratas. Kahju 1200 eurot.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
25. oktoobril teatati, et Maardus löödi 56-aastast meest. Lööja põgenes enne patrulli saabumist. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Piiriturvalisus
25. oktoobril viis Põhja prefektuuri piirivalvebüroo ametnik läbi illegaalimenetluse 1986. aastal sündinud Usbekistani Vabariigi kodaniku suhtes, kes viibis Eestis ebaseaduslikult ühe päeva. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldati kolmeks aastaks sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

25. oktoobril viis Põhja prefektuuri piirivalvebüroo ametnik läbi illegaalimenetluse 1983. aastal sündinud Valgevene Vabariigi kodaniku suhtes, kes viibis Eestis ebaseaduslikult 32 päeva. Õigusrikkujale määrati rahatrahv 50 trahviühikut, summas 200 eurot ning koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldati kaheks aastaks siseriiklik sissesõidukeeld.

25. oktoobril viis Põhja prefektuuri ametnik läbi illegaalimenetluse kahe Brasiilia Liitvabariigi kodaniku, 1996. aastal sündinud naise ja 1995. aastal sündinud naise suhtes, kes osutasid Tallinnas raha eest seksuaalteenuseid. Naiste viisavaba viibimisaeg lõpetati ennetähtaegselt, neile koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldati kaheks aastaks sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
25. oktoobril tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine kolmel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kel puudus alus Schengeni alale sisenemiseks. Isikutele väljastati sisenemiskeeld ning nad saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
25. oktoobril teatati politseile, et Narvas Kadastiku puiesteel asuvas ettevõttes lõi 31-aastane mees 22-aastast meest. Politseinikud pidasid mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Vargus
25. oktoobril teatati politseile, et Kiviõlis Posti tänaval on varastatud sidekaablit. Kahju on kokku 950 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus

25. oktoobril tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine ühel Venemaa kodanikul, kellele määrati rahatrahv, kohaldati riiki sisenemise keeld ning koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul.

25. oktoobril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine neljal Venemaa Föderatsiooni kodanikul, ühel Moldova kodanikul, kuueteistkümnel Ukraina kodanikul, ühel Kirgiisi ja Iisraeli kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastame vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lääne prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.