Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 56 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 32 varavastast kuritegu, sh 22 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 18. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati kaheksa.

Piirilt saadeti tagasi kaheksa inimest, Schengeni viisaeeskirja rikkumisi registreeriti kolm. Eestist saadeti välja üks inimene.

PÕHJA PREFEKTUUR

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
12. jaanuaril teatati, et Maardus Keemikute tänava korteris tekkis 26-aastase ja 42-aastase mehe vahel füüsiline konflikt, mille tagajärjel said mõlemad kehavigastusi. Kiirabi toimetas vanema mehe haiglasse. Konflikti mõlemad osapooled olid joobes ja selle juures viibis ka alaealine laps.

Piiriturvalisus

12. jaanuaril koostati lahkumisettekirjutus 34-aastasele Venemaa kodanikust mehele, kes oli viibinud Eestis 10 päeva seadusliku aluseta. Mehele määrati rahatrahv ning kehtestati üheks kuuks sissesõidukeeld.

12. jaanuaril määrati rahatrahv 44-aastasele Usbekistani kodanikust naisele, kes töötas, kuid tööandja ei olnud seda PPA-s registreerinud.


LÕUNA PREFEKTUUR

Põlvamaa

Kelmus
Politseile laekus teade, et detsembrikuu lõpus võeti Põlvamaal elava mehe pangakontolt tema teadmata välja 2000 sularaha. Kelmusjuhtumi üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Tartumaa

Vargused
Ööl vastu 12. jaanuari murti Tartus Teguri tänaval sisse kauplusesse, kust varastati seif koos selle sees olnud sularahaga. Esialgne kahju on 3100 eurot.

8. jaanuaril avastati, et Tartus Näituse tänava kortermaja trepikojast on varastatud lukustatud jalgratas Cube. Kahju on 850 eurot.

Kehaline väärkohtlemine
9. jaanuaril lõi alkoholi tarvitanud 54-aastane mees Tartus Anne tänava korteris oma elukaaslast. Politsei pidas lööja kuriteos kahtlustatavana kinni. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
12. jaanuaril tõkestati Koidula piiripunktis riiki sisenemine Usbekistani kodanikul, kelle viisa oli kehtetu. Mehele väljastati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.


IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
Politsei sai teate, et 12. jaanuaril lõi 52-aastane naine Kiviõlis korteris oma elukaaslast. Juhtunu üksikasju selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses.

Politseile teatati, et 12. jaanuaril tekitas 55-aastane mees Kohtla-Järvel Toome puiestee korteris oma abikaasale füüsilist valu. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Piiriturvalisus
12. jaanuaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel kolme Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes ei olnud vaktsineeritud ning puudus alus neid Eestisse lubada. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

12. jaanuaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1998. aastal sündinud Kuuba Vabariigi kodanikku, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mehele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

12. jaanuaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1993. aastal sündinud Ukraina kodanikku, kes ei olnud vaktsineeritud ning puudus alus teda Eestisse lubada. Välismaalasele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

12. jaanuaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel kahte Moldova Vabariigi kodanikku, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.


LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa
Asja rikkumine ja hävitamine
12. jaanuaril teatati, et Pärnus Mere puiesteel on täpselt tuvastamata ajal terava esemega kahjustatud parkivat sõiduautot Mercedes-Benz. Kahju on esialgsetel andmetel 8000 eurot.

Arvutikelmus
12. jaanuaril alustati menetlust selles, et 66-aastane mees sai väidetavalt pangalt e-maili, kus teatati, et talle tagastatakse kindlustusraha. Selleks tuli kirjas antud soovituste järgi sisestada enda PIN-koodid. Seda mees ka tegi. Kuigi mees sai hiljem aru, et tegemist oli pettusega ning helistas panka, oli tema pangakontolt juba tehtud ülekandeid, mida ei ole võimalik enam tagasi saada. Esialgsetel andmetel on kahju ligi 4296 eurot. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.