Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 89 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 47 varavastast kuritegu. Lähisuhtevägivalla teateid oli 28.

Juhtus kaks inimkannatanuga liiklusõnnetust. Juhtimiselt kõrvaldati üks joobekahtlusega sõidukijuht.


PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
28. veebruaril teatati, et Kesklinnas Suur-Karja tänava pubis toimus kolme mehe vahel kaklus. Juhtumi asjaolud on selgitamisel.

28. veebruaril teatati, et Põhja-Tallinnas Pelguranna tänaval tekkis konflikt kahe mehe vahel, mille käigus nad tekitasid teineteisele kehavigastusi.

28. veebruaril teatati, et Põhja-Tallinnas Tööstuse tänava kortermajas tungis 28-aastane mees kallale 45-aastasele naisele. Politsei pidas mehe kinni.

Vargus
28. veebruaril teatati, et Põhja-Tallinnas hotelli spaa riietusruumi lukustamata kapist varastati 3000 eurot.

Piiriturvalisus
28. veebruaril koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 1991. aastal sündinud Lõuna-Aafrika Vabariigi kodanikule, kuna naine oli viibinud Eestis seitse päeva ebaseaduslikult.

28. veebruaril kontrollis politsei koos tööinspektsiooniga Harjumaal viibivaid ja töötavaid välismaalasi – ühtekokku neljal erineval aadressil 44 inimest. Kontrolli käigus tuvastati, et kahel Ukraina ja viiel Moldova Vabariigi kodanikul puudus õigus Eestis töötada.

28. veebruaril leiti Tallinna lennujaama lennueelse läbivaatluse käigus 1980. aastal sündinud Norra kodaniku pagasist kolm padrunit. Mehel oli kehtiv Norra relvaluba, padrunid võeti ära ning ta lahkus Norra.

LÕUNA PREFEKTUUR

Lõuna prefektuuri ööpäevainfo

Möödunud ööpäeva jooksul Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
28. veebruaril anti politseile teada, et Sillamäe linnas Pavlovi tänaval asuvas kaupluses lõi 26-aastane mees teist meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Vargus
28. veebruaril laekus politseile teade, et Kiviõli linnas on erinevatesse keldriboksidesse luku lõhkumise teel sisse murtud ning varastatud erinevaid esemeid. Vargusega tekitatud kahju on peaaegu 3000 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
28. veebruaril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kaheksal Moldova ning ühel Peruu, Ukraina ja Gruusia kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.


LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kehalised väärkohtlemised
27. veebruaril anti politseile teada, et 23. veebruaril Pärnu linnas Audru alevikus sõiduautos lõi 21-aastane mees oma abikaasat.

28. veebruaril sai politsei teate, et 25. veebruaril Pärnu kesklinnas korteris läks 53-aastane mees kallale oma elukaaslasele.


Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.