Politseis registreeritud sündmused

Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud nädalavahetuse jooksul 74 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 25 varavastast kuritegu, seal hulgas 16 vargust. Juhtus neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga kokku kuus inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 15, narkootikumide omamisi või tarbimisi üks. Väärtegusid registreeriti 224. Piirilt väljastatud sisenemiskeelde registreeriti 16, Eestist saadeti välja kolm inimest ja kolm inimest rikkusid Schengeni viisaeeskirja.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
4. novembril teatati politseile peretülist E. Vilde teel, mille käigus lõi 26-aastane mees 25-aastast naist, tekitades talle valu ja kehavigastusi. Mees peeti politseinike poolt kinni ja toimetati jaoskonda.

Juhtum piiril
4. novembril kell 15.15 saabusid Tallinna lennujaama lennuga Kiievist kolm Ukraina kodanikku: 22-aastane mees, 41-aastane naine ja 55-aastane naine. Neil puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi ning piisavad elatusvahendid arvestades riigis viibimise kestust. Kõigile kolmele koostati piiril väljastatud sisenemiskeelud ning kuni esimese võimaluseni riigist lahkuda viibivad isikud Tallinna lennujaama non-Schengen alal.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Varguskatse
4. novembri õhtul sai politsei väljakutse Tartus Riia tänava kaubanduskeskusesse, kus 44-aastane mees püüdis varastada alkoholi ja tubakatooteid. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ning toimetas asjaolude selgitamiseks jaoskonda.

Juhtumid piiril
4. novembril kontrollisid Lõuna prefektuuri piiriametnikud Võrumaa ettevõtteid tuvastamaks, kas neis töötab seadusliku aluseta Eestis viibivaid või tagaotsitavaid isikuid. Kokku kontrolliti kahte juriidilist ja 10 füüsilist isikut. Kontrollkäigul avastati ettevõtetest kaks Ukraina kodanikku, kes viidi menetlustoiminguteks politseijaoskonda.

4. novembril kella 22.30 paiku kontrollisid piirivalvurid Koidula piiripunktis Venemaa numbrimärgiga Volkswagen Polot, kust avastasid vedrujõul avaneva noa, mille omamine ja kasutamine on relvaseadusest tulenevalt tsiviilkäibes keelatud. Keelatud ese võeti mehelt ära, talle koostati väärteoprotokoll, misjärel lubati tal oma teekonda jätkata.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
4. novembril ründas Rakveres Lille tänaval asuvas asutuses 16-aastane mees turvameest. Mees on kahtlustatavana kinni peetud.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
4. novembril lõi Kohtla-Järvel Kalevi tänaval asuvas korteris 24-aastane mees enda abikaasat.

4. novembril lõi Sillamäel Viru puiesteel asuvas korteris 29-aastane mees oma ema.

5. novembril lõi Narvas Võidu tänaval asuvas korteris ühise alkoholi tarvitamise käigus 63-aastane naine 50-aastast meest. Naine on kahtlustatavana kinni peetud.

Juhtumid piiril
4. novembril Narva-1 piiripunktis kontrolliti Eestisse sisenemisel Korea Vabariigi kodanikku. Kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

4. novembril Narva-1 piiripunktis kontrolliti Eestisse sisenemisel 1984. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

4. novembril Narva raudtee piiripunktis kontrolliti Eestisse sisenemisel kuute Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Kuna neil puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati neile sisenemiskeelud ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

4. novembril Narva-1 piiripunktis kontrolliti Eestisse sisenemisel 1974. aastal sündinud Ukraina kodanikku. Kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 4. novembril Eestisse sisenemisel 1983. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 4. novembril Eestisse sisenemisel 1989. aastal sündinud Ukraina kodanikku. Kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 4. novembril Eestisse sisenemisel 1998. aastal sündinud Brasiilia Liitvabariigi kodanikku. Kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-2 piiripunktis kontrolliti 4. novembril Eestisse sisenemisel 1946. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lääne prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.