Politseis registreeritud sündmused

Nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 109 avaldust ja teadet kuritegudest. Avaliku korra raskeid rikkumisi oli kolm. Varavastastest kuritegudest teatati 44, sh vargustest 22 korral. Lähisuhtevägivalla teateid oli 94. Registreeriti 11 inimvigastustega liiklusõnnetust. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 60, narkojoobes kaks. Piirilt väljastati 39 sisenemiskeeldu.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kehalised väärkohtlemised
19. märtsil sai politsei teate, et Pärnus lõi 33-aastane mees korteris enda elukaaslast, 26-aastast naist, kes sai viga. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

18. märtsil teatati, et Pärnus lõi 25-aastane mees elumajas enda elukaaslast, 25-aastast naist, kes sai viga.

18. märtsil sai politsei teate, et Pärnus tõukas 40-aastane mees elumajas tuttavat 33-aastast naist, kes sai viga.

Vargus
19. märtsil teatati, et Pärnus proovis 25-aastane mees Aida tänaval asuva kaubanduskeskuse mitmest poest riideid varastada. Vargus jäi lõpuni viimata, sest turvatöötajad pidasid mehe kinni.

Raplamaa

Avaliku korra raske rikkumine
19. märtsil teatati, et Märjamaa vallas viskas 27-aastane mees rahvamajas tooliga 24-aastast meest, kes sai viga. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine
Ööl vastu 19. märtsi löödi Tartus Riia tänaval 23-aastast naist. Juhtunu üksikasju ning lööjat selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Vargus
Politseile laekus teade, et Kambja vallas varastati ehitusobjektilt tellingud. Vargusega tekitatud kahju on 15 000 eurot.

Piiriturvalisus
19. märtsil tuvastas Mustvee kordoni radarvaatleja Lämmijärvel ajutise kontrolljoone ületuse Eestist Venemaa Föderatsiooni ja tagasi. Sündmusele reageerinud piirivalve hõljukipatrull tabas isiku, kes toimetati menetlustoiminguteks piirivalvekordonisse, kus talle riigipiiriseaduse rikkumise eest rahatrahv määrati.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
18. märtsil teatati, et Kristiines Endla tänaval ründas 46-aastane mees 55-aastast meest. Politseinikud pidasid ründaja kinni.

19. märtsil teatati, et Mustamäel A. H. Tammsaare tee kortermaja korteris lõi 33-aastane mees oma elukaaslast, 29-aastast naist. Juhtumis juures viibisid ka alaealised lapsed.

20. märtsil teatati, et Kesklinnas Rataskaevu tänaval lõid kaks seni tuvastamata inimest 41-aastast meest.

20. märtsil teatati, et Haabrestis Õismäe tee kortermaja korteris toimus konflikt 38-aastase naise ja 52-aastase mehe vahel.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
19. märtsil teatati, et Rae vallas lõi 50-aastane mees 46-aastast naist.

Piiriturvalisus
18. märtsil teatati, et lennujaama julgestuskontrollis avastati reisija käsipagasist nuga. Tallinna piiripunkti ametnik tuvastas sündmuskohal, et nuga kuulus 2001. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikule. Mees soovis lahkuda lennuga Milanosse, kuhu ta ei jõudnud. Nuga võeti hoiule ja mehele koostati väärteoprotokoll.

20. märtsil koostas Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnik 1975. aastal sündinud Gruusia kodanikule ettekirjutuse Eestist lahkumiseks ja kohaldas 6 kuuks sissesõidukeelu Schengeni riikide territooriumile. 19. märtsil juhtis mees
Tallinnas sõidukit ning eiras tee andmise kohustust. Kontrollimisel selgus, et mees tegi tööd taksojuhina ning tal olid sõidukis kliendid, kuid töötamise luba tal ei olnud.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
Politsei sai teate, et 19. märtsil lõi tuttav mees Vinni vallas Voore külas 44-aastast naist. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

Politseile teatati, et 19. märtsil lõi 37-aastane mees Rakveres Tallinna tänaval 31-aastast meest. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

Ähvardamine
Politsei sai teate, et 19. märtsil ähvardas 57-aastane mees Väike-Maarja vallas Ebavere külas elumajas oma ema ja kahte sugulast tapmisega. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni. Juhtunu üksikasju selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
Politsei sai teate, et 20. märtsil lõi 40-aastane mees Kohtla-Järvel Järveküla tee korteris 31-aastast meest noaga. Politsei pidas 40-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

20. märtsil sai politsei väljakutse Jõhvis Narva maantee kauplusesse, kus 36-aastane mees pritsis tüli käigus kahele mehele pipragaasi näkku. Politsei pidas 36-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

Politsei sai teate, et 19. märtsil lõi seni tuvastamata mees Jõhvis promenaadil 41-aastast meest. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

Politseile teatati, et 18. märtsil lõi 37-aastane naine Narvas Tiimanni tänava korteris oma elukaaslast noaga. Juhtunu üksikasju selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses.

Politsei sai teate, et 18. märtsil lõi 57-aastane mees Sillamäel Viru puiestee korteris oma 34-aastast poega. Juhtunu üksikasju selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses.

Politseile teatati, et 18. märtsil lõi 42-aastane mees Kohtla-Järvel Põhja allee kaupluses 66-aastast meest. Politsei pidas 42-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

Piiriturvalisus
18. märtsil kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1998. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mehele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

18. märtsil kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1951. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudus viisa või elamisluba. Naisele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

18. märtsil kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1965. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudus viisa või elamisluba. Naisele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

18. märtsil kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel 1972. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes viibis Schengeni alal seadusliku aluseta 634 päeva, neist 1 päeva Eestis. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul, kohaldati sissesõidukeeld kolmeks aastaks ja määrati rahatrahv 240 eurot. Isik suundus Venemaa Föderatsiooni.

19. märtsil kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel 1990. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodaniku, kes viibis Schengeni alal seadusliku aluseta 13 päeva, neist 2 päeva Eestis. Naisele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul, kohaldati sissesõidukeeld kaheks aastaks ja määrati rahatrahv 120 eurot. Isik suundus Venemaa Föderatsiooni.

19. märtsil kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel liinibussiga saabunud kahte Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

20. märtsil kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1994. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mehele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

20. märtsil kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1971. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikku, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Naisele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

20. märtsil kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel liinibussiga piiripunkti saabunud viit Valgevene Vabariigi kodanikku, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

20. märtsil kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1992. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikku, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mehele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

20. märtsil kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1954. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudus viisa või elamisluba. Mehele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.