PPA: abipolitseinike panus meie turvalisuse tagamisesse on olnud hindamatu

Täna 26 aastat tagasi võeti vastu esimene abipolitseinike seadus ning loodi võimalus vabatahtlike kaasamiseks avaliku korra kaitsmisse ja turvalisuse loomisse. Toona ega veel ka mõned kuud tagasi ei osanud keegi arvata, et saabub päev, mil abipolitseinikke tuleb tavapärase politseitöö kõrval kaasata ka kurja viiruspuhangu tõkestamiseks.

Politsei- ja Piirivalveameti politseileitnant Leena Pukk rääkis, et tänasel abipolitseinike sünnipäeval on Eesti inimeste ning nende turvalisuse tagamiseks väljas kümneid ja kümneid abipolitseinikke, kelle tööülesanded on kirjumast kirjud. „Kui osa abipolitseinikest panustab nüüdsama piiriäärsetel aladel ja piiripunktides teostades piirkontrolli, kontrollivad teised linnatänavail, sadamates ja lennujaamas vabariigi valitsuse kehtestatud reeglitest kinnipidamist või inspekteerivad ühes piirkonnapolitseinikega kaheks nädalaks kodusele režiimile jäänud inimesi,“ loetles politseileitnant tegevusi, milles vabatahtlikud praegu tavapärase politseitöö kõrval lisaks kaasa löövad.

Ta lisas, et kuigi möödunud aastate jooksul on abipolitseinike seadust oluliselt muudetud ning seeläbi on vabatahtlikele loodud ka paindlikumad võimalused avaliku korra kaitsmisel seista kindlamalt politseiniku kõrval ja ühist ülesannet täita, ei osanud keegi meist iial arvata, et ühel päeval oleme silmitsi olukorraga, kus kaasame vabatahtlikke võitlusesse tundmatu kurja viirusega.

„Ehkki olukord riigis on enneolematu ning üksjagu keeruline, on suur rõõm tõdeda, et abipolitseinikud soovivad politseinike kõrval inimelude päästmise operatsioonis aktiivselt kaasa lüüa ning teha kõik endast oleneva, et normaalne elurütm eestimaalaste jaoks võimalikult ruttu taastuks,“ avaldas politseileitnant heameelt.

Politseileitnant tänab abipolitseinikke, kes aastate jooksul kogukonna turvalisusse on panustanud, panustavad nüüdsamagi ning teevad seda ka edaspidi. „Teie abikäed on meile olnud alati kuldaväärt, on seda tänases eriolukorras veelgi enam ning meil on suur au teiega koos Eestimaa inimeste heaks töötada,“ kiitis vabatahtlike teenuse omanik kõiki abipolitseinikke tänasel sünnipäeval.

Ragne Keisk
PPA pressiesindaja
7308850 / 59125457