PPA aitab koolitada Ukraina politseijuhte

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) ja Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) sõlmisid partnerluslepingu Ukraina Kirovohradi, Tšernigivi ja Žõtomõri oblasti Riiklike Politseipeavalitsuste ja Patrullpolitsei üksuste regionaalse juhtimisvõimekuse tõstmiseks. Partnerluse raames jagatakse teadmisi 36 politseijuhile.

Partnerluslepingu eesmärk on Ukraina oblastite politseijuhtide oskuste ja teadmiste arendamine ning üksuste töökorralduse tõhustamine, et suurendada politsei usaldusväärsust ja vähendada korruptsiooni.

PPA ja ESTDEV-i ligi kaheaastane koostööprojekt viib Ukraina kolme oblasti politseijuhid kokku PPA Ida, Lääne ja Lõuna prefektuuride juhtide ja ekspertidega.

PPA rahvusvahelise koostöö büroo politseikolonelleitnant Tarmo Viikmaa sõnul on koolituste fookuses kaasaegsed juhtimispraktikad, innovatsioon, organisatsioonikultuuri ja politsei areng. „Projektis osalevad Eesti politseieksperdid, sealhulgas prefektuuride juhid, kes oma kogemust Ukraina kolleegidega jagavad. Ukraina on meile oluline partner, kellega koostööd, sealhulgas taolisi projekte ja koolitusi teeme juba pikaajaliselt. Eriti praeguses sõjaolukorras tahame sealsetele kolleegidele olla toeks,“ rääkis Viikmaa.

ESTDEV-i demokraatia ja õigusriigi programmijuhi Eva-Maria Liimetsa sõnul on tegemist algselt 2022-2024 planeeritud projekti uuesti ellu kutsumisega, sest viimane tuli seoses Venemaa täiemahulise agressiooni tõttu Ukraina vastu katkestada. „Ukraina politsei on Eestiga koostöö ja meie sisejulgeoleku valdkonna oskusteabe vastu tundnud pikalt huvi. On selge, et lääne praktika ja töömeetoditega tutvumine on Ukraina EL püüdluste valguses veelgi olulisema kaaluga. Seetõttu on hea meel, et läinud aasta oktoobris sõlmiti kokkulepped Eesti ja Ukraina partnerite vahel projekti uuesti käivitamiseks. Seoses täiemahulise sõjaga Ukrainas tegime Ukraina vajadusi arvestades muudatusi koolituskavas ning lisasime programmi Žõtomõri oblasti,“ sõnas Liimets.

Projekti elluviimist toetab ESTDEV ning tegevuste raames valmistatakse ette ukraina keelsed vajalikud õppematerjalid, sealhulgas PPA strateegiadokumendid. Esimene grupp Ukraina politseijuhte saabub Eestis toimuvale koolitusele aprillis.

Projektijuht Jaanika Heidmets märkis, et tihedam koostöö Eesti ja Ukraina õiguskaitse asutuste vahel aitab kaasa inimõiguste tõhusamale järgmisele, demokraatia arengule ning sisejulgeoleku valdkonna arengule Ukrainas.

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus logo