PPA allkirjastas koostööleppe ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti Põhja- ja Baltimaade esindusega

Eile kohtus PPA peadirektor Egert Belitšev Eestis visiidil oleva ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti Põhja- ja Baltimaade esinduse (UNHCR) uue juhi Annika Sandlundiga, et rääkida kriisist, mille on endaga kaasa toonud Venemaa sõjaline rünnak Ukraina vastu. Samuti allkirjastati koostööleping, mille eesmärk on tagada, et Eestisse saabuvate põgenike kohtlemine on kooskõlas kõigi kehtivate õigustega.

PPA peadirektor Egert Belitševi sõnul annab tihe koostöö pagulaste ülemvoliniku ametiga kindluse, et PPA tegevused on kooskõlas põhi- ja inimõigustega. „PPA vastutab riiki saabunud välismaalaste inimliku kohtlemise eest menetluste perioodil. Pagulaste ülemvoliniku ameti esindajad kontrollivad regulaarselt meie tegevust ning oleme avatud tagasisidele ja ettepanekutele, kuidas võimalikke kitsaskohti lahendada,“ rääkis ta.

UNHCR-i juht Annika Sandlund sõnas, et sõlmitav leping parandab Eestis varjupaika otsivate põgenike kaitset. „Mul on hea meel, et oleme jõudnud PPA-ga lepingu sõlmimiseni. Praegusel kriitilisel ajal on vajadus selle järgi suurem kui kunagi varem nii Ukrainas toimuva tõttu, aga ka paljude teiste üle maailma käivate konfliktide tõttu. Ma hindan Politsei- ja Piirivalveameti pingutusi tagada võimalused varjupaika taotleda kõigile, kes põgenevad sõja, relvakonfliktide või tagakiusamise eest,“ lisas Sandlund.

Koostöölepingu raames on PPA ülesandeks tõhusalt tuvastada rahvusvahelist kaitset vajavavad inimesed ning tagada nende juurdepääs Eesti territooriumile ja varjupaiga saamine Eestis. UNHCR keskendub oma järelevalvetegevuses sellele, kuidas on korraldatud põgenike Eestisse sisenemine ning neile varjupaigale ligipääsu võimaldamine, samuti nende kaitse välja- või tagasisaatmise eest. Samuti toetab UNHCR meetmeid, mis tõstavad PPA töötajate teadmisi ja oskusi pagulasõiguse ja pagulaste kaitse standardite kohta.

Lepingu alusel on UNHCR-il õigus kontrollida PPA tegevust seoses varjupaika vajavate inimestega nii piiripunktides, varjupaigaintervjuudel kui ka majutuskohtades, kuhu PPA paigutab erinevaid varjupaigataotlejaid.