PPA harjutab kagupiiril ebaseadusliku sisserände lahendamist

PPA kriisivalmisoleku büroo vanemkomissar Vaiko Vaher selgitas, et sündmused mujal maailmas annavad alust prognoosida, et rändesurve ja ebaseaduslike piiriületuste katsed võivad suureneda lähiajal ka Eesti suunal.

„Meil on varasemast olemas konkreetsed kriisiplaanid juhuks, kui rändesurve peaks suurenema. Viimati, veel enne viiruspuhangut, mängisime üksikasjalikult Koidulas toimunud suurõppusel läbi oma tegevused massilise sisserände korral, kuid soovime senist valmisolekut veelgi tõsta,“ märkis Vaher.

„Nii harjutavad nüüdse õppuse raames sadakond PPA ametnikku koos kaitseliitlastega kagupiiril ebaseaduslike sisserändajate gruppide avastamist, kinnipidamist ja menetlustoimingute läbiviimist. Samuti hõlmab õppus taktikalist jälje ajamist, relvastatud kurjategijate kinnipidamist ning lisaks ka taolise ressursimahuka sündmuse juhtimist,“ kirjeldas ta.

Piirialal läbiviidav õppus kohalike elanike igapäevaelu ja liiklust ei mõjuta. Küll võivad piirkonnas viibijad kohata tavapärasest enam politseijõude.

Kerly Virk
PPA pressiesindaja