PPA ja MTA otsisid ühisoperatsioonil ebaseaduslikke rändajaid ja salakaubavedajaid

Politsei- ja piirivalveamet ning Maksu- ja Tolliamet viisid eile Paldiski sadamas läbi ühisoperatsiooni võimaliku ebaseadusliku läbirände ja salakaubaveo tõkestamiseks. Eile rikkumisi ei tuvastatud ning asutuste tegevused piiriüleste süütegude ennetamiseks ja tõkestamiseks jätkuvad.

PPA ametnikud vaatasid eile õhtul läbi Paldiski-Kappelskäri liinil sõitvale laevale minevad sõidukid, et kontrollida, ega neid ei kasutata ebaseadusliku rände jaoks. MTA ametnikud kontrollisid väljuval suunal sõidu- ja veoautosid narkootiliste ainete ja salasigarettide salakaubaveo osas. Kokku kontrolliti 53 sõidu- ja pakiautot ning 21 veoautot ja treilerit. Salakaubaveo või ebaseadusliku rände juhtumeid ei avastatud, kuid politsei tuvastas ühe juhtimisõiguseta sõidukijuhi.
Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Egert Belitševi sõnul annavad sündmused teistest riikides alust prognoosida rändesurve võimalikku suurenemist ka Eesti suunal, mistõttu harjutab PPA valmisolekut massiliseks sisserändeks ja teeb planeeritud tegevusi juba riigis ebaseaduslikult viibivate isikute tabamiseks.

„Teeme õigusrikkujate tabamiseks regulaarseid kontrolle, mis on eriti olulised olukorras, kui regioonis on tavapärasest kõrgem rändesurve. Muu hulgas vahetame pidevalt asjakohast teavet oma partnerasutustega, kellega teeme ka ühisoperatsioone nagu eile Paldiskis,“ ütles piirivalveosakonna juht Belitšev.

Koostöö kahe õiguskaitseasutuse vahel on aastate vältel olnud tihe ja seda ka piiril kontrolli läbiviimisel, mis tagab tõhusa järelevalve nii kaupade kui isikute riigiülese liikumisega seotud süütegude ennetamiseks ja tõkestamiseks.

Maksu- ja Tolliameti tolliosakonna juhataja Eerik Heldna sõnas, et toll on osa laiapindsest riigikaitsest. „Meil on hea meel panustada koostöös Politsei- ja Piirivalveameti kolleegidega Eesti ja Euroopa Liidu piiri turvalisuse tagamisse. Väikeriigile kohaselt on riigiasutuste kõige olulisema ressursi ehk tööjõu ristkasutus ainuõige viis pakkuda turvatunnet ja kindlust meie kodanikele. Meil on hea meel näha, et Eestis on ka selliseid piiri- ja tollipunkte, näiteks Sillamäel ja Narvas, kus ametkonnad täidavad teineteise ülesandeid, tehes efektiivset koostööd ja hoides kokku ressursse. Kindlasti laieneb selline töökorraldus ka mujale.“

Kristjan Lukk
pressiesindaja
Politsei- ja Piirivalveamet
6123052 / +372 58727356