PPA kinkis Soome piirivalvele piirimärgi

Politsei- ja Piirivalveamet kinkis Soome piirivalvele piirimärgi, mis paigaldati täna pidulikult Narva linna promenaadile.

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ütles, et nimeliste piirimärkide kinkimine on traditsiooniline kõrgem tunnustus neile, kes on andnud märkimisväärse panuse Eesti piiri hoidmisele ja arendamisele.

„Soome piirivalve panus PPA ülesehitamisele on olnud märkimisväärne ning hea koostöö ja kogemuste jagamine on kestnud juba üle 30 aasta. Seejuures on Soome korrakaitsjad olnud meile suunanäitajaks ja nõuandjaks, andes erilise panuse just Eesti piirivalve taaselustamisele ja riigipiiri arendamisele,“ sõnas Vaher ning kinnitas, et tihedat koostööd jätkatakse Soome kolleegidega ka tulevikus.

Soome piirivalvele pühendatud piirimärk Narva promenaadil kannab numbrit 641 ja on esimene kingitud piirimärk idapiiril. Piirimärgi võttis vastu Soome piirivalve peadirektor kindralleitnant Pasi Kostamovaara.

Piirimärgi kinkimise traditsioon sai alguse 1997. aastal, mil esimese omanimelise piiriposti sai tollane piirivalvejuht Andrus Öövel. Tänaseks on piirile paigaldatud 87 nimelist piirimärki inimestele ja organisatsioonidele, kelle hulgas on kõik Eesti Vabariigi presidendid, piirivalveameti peadirektorid ning piirivalve taasloomisel oma osa etendanud inimesed.

Liis Krigul
PPA pressiesindaja
58871946