PPA korruptsioonikuritegude büroo ametnikku kahtlustatakse kuriteo toimepanemises

18. augustil esitati korruptsioonikuriteo toimepanemise kahtlustus Politsei- ja Piirivalveameti korruptsioonikuritegude büroo Ida talituse ametnikule ning ühele eraisikule. Kahtlustuse kohaselt on ametnik 2016.-2020. aastatel nõustunud eraisikult vastu võtma hüvesid. Nende eest on politseiametnik vastuteenena kasutanud oma ametipositsiooni ja soosinud oma ametialases tegevuses hüvesid üle andnud eraisikut.

Tegemist on esialgse kahtlustusega ning kuivõrd selle sisu ja hüve suurus võivad kriminaalmenetluse jooksul muutuda, prokuratuur hetkel menetluse üksikasju ei avalda.

„Kriminaalasjale lisab tõsidust asjaolu, et korruptsioonikuriteo toimepanemist heidetakse ette ametnikule, kelle ülesanne on korruptsioonikuritegusid ennetada ja pärssida. Ametnikud peavad tööülesandeid täites ja eraelus olema alati seaduskuulekad ning eeskujuks teistele,“ sõnas riigiprokurör Sigrid Nurm.

Keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere sõnul on juhtum äärmiselt kahetsusväärne, sest keskkriminaalpolitseil on oluline roll korruptsioonivastases võitluses ning ametnikud peavad olema eeskujuks oma kogukonnas. „Peame läbi oma tegevuse ja käimasolevate menetluste näitama, et korruptsioonil ei ole ühiskonnas kohta. Selleks on tähtis iga uurija pühendumus ning on arusaadav, et me ei saavuta seda eesmärki, kui iseendale vastu töötame. Ametnik mõistis, et tema jätkamine politseiametnikuna ei ole võimalik ja esitas avalduse töölt lahkumiseks ning ta on teenistusest vabastatud.“

Praegu ei plaani prokuratuur kahtlustatavate vahistamist taotleda.

Menetlust viib Riigiprokuratuuri juhtimisel läbi Politsei–ja Piirivalveameti sisekontrollibüroo

Kairi Küngas
Riigiprokuratuur
Avalike suhete osakond
+372 5556 4511

Leana Loide
PPA pressiesindaja
+372 525 4219