PPA lähetab Leetu politseiüksuse ESTPOL5

Kolmapäeval, 7. juulil saadab Politsei- ja Piirivalveamet Leetu ESTPOL5 politseiüksuse, et aidata tõkestada massilist ebaseaduslikku sisserännet Leedu-Valgevene piiril.

PPA piirivalveosakonna juht Egert Belitšev rääkis, et 2. juulil kuulutas Leedu riigis välja hädaolukorra seoses suurenenud ebaseadusliku rändega Valgevenest. „Kuna ebaseadusliku rände oht Leedu-Valgevene piiril püsib lähiajal kõrge, saadab PPA siseministri heakskiiduga Leetu appi ESTPOL5 meeskonna,“ rääkis Belitšev.

7. juulil alustabki Eestist teed kümneliikmeline meeskond, mille viis liiget pidanuks algselt suunduma hoopis Sloveeniasse rändekriisi lahendama. PPA lähetab meeskonna esialgu kuuks ajaks. ESTPOL5 täpsemad ülesanded selguvad kohapeal, kuid Leedu vajab piiril Eesti abi näiteks droonivaatluses, objektivalve ülesannete täitmisel ja olukorra monitoorimisel.

„Leedu abistamine on osa Eesti-Leedu kahepoolsest koostöö kokkuleppest. Toetame Leedut kriisi lahendamisel, kuid iga selline operatsioon annab ka meie inimestele väärtuslikku kogemust. Vähetähtis pole ka panus üldisesse rahvusvahelisse koostöösse, et kui abi peaks vajama Eesti, on ka meil liitlasi, kes keerulises olukorras toetavad," ütles Belitšev. Kuigi rändesurve Eestile ei ole praegu kõrge, on PPA oma kriisiplaanides paika pannud ja ka läbi harjutanud massilise ebaseadusliku rändega seotud protseduurid. „Teeme juuli ja augusti jooksul ka täiendavaid õppusi-harjutusi, erinevate rändega seotud stsenaariumitega," lisas ta.

Varasemalt on PPA piirikontrolli ja valvamise ülesandeid täitnud Kreekas, Rumeenias, Ungaris, Hispaanias, Itaalias, Bulgaarias, Sloveenias, aga ka Lätis ja Leedus ning Poolas ja Soomes.

Andra Jundas
PPA pressiesindaja