PPA lähetas Leetu politseiüksuse ESTPOL5 uue meeskonna

Täna lähetas PPA Leetu politseiüksuse ESTPOL5 uue rotatsiooni, mis koosneb 17 politseinikust, kelle hulgas on ka droonimeeskond ja kaks koerajuhti.

Eesti politseinike ülesanne on koostöös Leedu kolleegidega valvata sealset sisserändajate kinnipidamiskeskust, lisaks aitab PPA droonimeeskond seirata Valgevene-Leedu piirilõiku, aidates ära hoida ebaseaduslike sisserändajate liikumist Valgevenest Leetu. Seekordse lähetuse pikkus on sarnaselt eelmistele üks kuu.

„Oleme täna Leedule võitluses Valgevene režiimi tekitatud migratsioonisurvega oluline koostööpartner ja saanud sealt väga hea teadmise ja kogemuse. Sarnast abi oleme pakkunud ka Poolale,“ märkis siseminister Kristian Jaani. „Eesti suunal ei ole hetkel rändesurvet, kuid oleme järjepidevalt ka ise ohu tõrjumiseks valmistunud, kui ebaseaduslike piiriületuste arv peaks kasvama. Me ei tohi unustada, et praegune poliitiliselt juhitud illegaalne migratsioon ei kujuta selget julgeolekuohtu üksnes Poolale ja Leedule, vaid kogu Euroopa Liidule. Koostöös liikmesriikidega peame seda ka lahendama,“ ütles minister.

PPA rahvusvahelise koostöö büroo juhi Reet Zeisigi sõnul on PPA saanud tänu ESTPOL5 senisele neljale rotatsioonile väga kasulikku infot ebaseadusliku rände kohta otse Valgevene piiri äärest, samuti väärt kogemusi, mida Leedus käinud politseinikud saavad siinsete kolleegidega jagada. „Teeb rõõmu, et huvi ühisoperatsioonidel osalemise vastu on Eesti politseinike hulgas suur. Leedu kolleegide abistamine niikaua, kuni nad seda abi vajavad, on meie politseinike jaoks auasi. Ühtlasi on selline koostöö suurendanud kindlustunnet, et sarnases olukorras tullakse ka meile appi “ rääkis Zeisig.

Käesolev lähetus on järjekorras viies. Kolm esimest rotatsiooni olid kümneliikmelised, neljas rotatsioon sarnaselt praegusele 17-liikmeline. Esimese ESTPOL5 meeskonna saatis Eesti Leetu 7. juulil. ESTPOL5 abistab Leedut Eesti-Leedu kahepoolse lepingu alusel.

Teatele on lisatud foto lähetatavast ESTPOL5 meeskonnast, mis on tehtud täna Pärnu politseimajas.

Ilmar Kahro
PPA pressiesindaja
54573525