PPA lennukimeeskond panustab Euroopa Liidu välispiiri valvamisse Hispaanias

Politsei- ja Piirivalveameti PPA lennuk Beechcraft King Air 350ER koos meeskonnaga on tänasest kuni 21. maini Hispaania lõunarannikul Frontexi ühisoperatsioonil. PPA lennusalk osaleb Frontexi lühiajalisel missioonil juba üheksandat korda.

PPA lennusalga juht Rain Jõeveeri sõnul on ühisoperatsioonidel osalemine äärmiselt oluline Euroopa Liidus turvalisuse tagamiseks laiemalt. „Euroopa Liidu välispiiri valvamine aitab luua turvalisust kogu Euroopas, mitte ainult riigis, kus operatsioon parasjagu aset leiab. Hispaania lõunarannikul on meie meeskonna peamisteks ülesanneteks vaatluslendude käigus ebaseadusliku rände ja piiriülese kuritegevuse avastamine. Meie panus ühisoperatsioonidel on väga hinnatud ning meeskond saab omakorda olulise töökogemuse,“ rääkis Jõeveer.

Lennusalk osaleb Frontexi ühisoperatsioonil „Indalo 2021“ Hispaania lõunaosas, kus nende peamiseks tööpiirkonnaks on Hispaania ja Maroko vaheline mereala. Seal toetab Frontex kohalikku piiri- ja rannikuvalvet piiri valvamisel, kuritegude avastamisel, laevade tuvastamisel ning otsingu- ja päästetöödel.

PPA lähetab Hispaaniasse kokku 13 inimest. Osad neist lendavad kohale PPA lennukiga Beechcraft King Air 350ER ning teised reisilennukiga. Üksteist lennusalga töötajat, kelle hulgas on lennukimeeskond ja tehnikud, baseeruvad Hispaanias Malaga lennuväljal. Kaks inimest töötavad Madriidis operatsioonikeskuses, kus nende ülesandeks on patrull-lendude planeerimine ja lennukimeeskonnale tööülesannete püstitamine vastavalt Hispaania kolleegide vajadustele. Samuti vahendavad nad operatsioonikeskusele lennukimeeskonnalt saadud infot võimalikest avastustest ja seire käigus kogutud infost.

PPA lennukite eskadrill osaleb Frontexi missioonidel lühiajaliselt pea igal aastal alates 2009. aastast. Varasemalt on käidud missioonidel ka Kreekas ja Itaalias ning viimati osaleti ühisoperatsioonil 2019. aastal Hispaanias, samas piirkonnas nagu nüüdki. „Näiteks avastas lennukimeeskond toona Vahemerd ületamas kummipaadi, mille pardal oli 40 inimest. Samuti avastati mitmel korral paadid, mis vedasid Euroopasse narkootikume. Ühel juhul oli tegemist suure koguse hašiši ja teisel juhul kokaiiniga. Lisaks avastati Vahemeres ümber läinud paat koos abivajajaga. Appi kutsuti kohalik kopterimeeskond, kes hätta sattunud inimese kopterisse vintsis,“ kirjeldas lennusalga juht varasemaid töövõite Vahemerel.

Eestis kasutatakse lennukit peamiselt seirelendudeks, kus üks oluline ülesanne on reostuse tuvastamine merel. „Lennuk viibib küll kuu aega välismaal, kuid seirelennud Eestis katame kopterite, Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) drooni ja satelliidi ning Soome kolleegide abiga. Seega saame lennuki äraolekul ka Eestis kõik vajalikud vaatluslennud tehtud,“ ütles lennusalga juht.

Leana Loide
PPA pressiesindaja
525 4219