PPA on valmis vajadusel saatma Läti kolleegidele appi politseiüksuse

Eelmisel nädalal palus Läti politsei Politsei- ja Piirivalveametil hinnata PPA valmisolekut saata Lätile abijõude piirialal avaliku korra tagamiseks. Kiireloomulise taotluse saamisel on Eesti valmis saatma 24 tunnise etteteatamisega Lätti 30 ametnikuga ESTPOL politseiüksuse. Praegu Läti abitaotlust esitanud ei ole.

„Läti riigipolitsei valmistub koos teiste Läti tsiviil- ja sõjaväevõimudega reageerima olukorra halvenemisele Valgevene piiri lähedal ning lisaabi vajaduse korral oleme sunnitud abi paluma meie lähimate naabrite käest. Arvestades reaalset ohtu Euroopa Liidu välispiiri ja liidu turvalisusele üldiselt, palun, et Politsei- ja Piirivalveamet saaks vajadusel abistada Läti riigipolitseid,“ ütles Läti politseijuhi ülesandeid täitev Andrejs Grišins oma kirjas.

Juhul kui olukord Läti-Valgevene piiril eskaleerub palub Läti appi massiohje ja avaliku korra tagamise oskusega ametnikke. Sellises olukorras ootab Läti abi 24 tunni jooksul ning sealne missioon kestaks kuni nädal. Ametnike täpsemad ülesanded ja teenistuspiirkond selguvad siis, kui Läti kiireloomulise taotluse esitab.

„Olen Läti siseministriga korduvalt suhelnud ja kinnitanud talle, nii nagu ka Poola siseministrile, et oleme valmis neid aitama. Täna on ESTPOL5 missioon juba mitu kuud abistamas Leedut ja sarnaselt on meil olemas kokkulepe lätlastega vajadusel abijõu kaasamiseks. Valgevene poolt korraldatavas hübriidrünnakus ei jäta me oma liitlasi ja naabreid üksi,“ ütles siseminister Kristian Jaani viidates sellele, et Euroopa Liidu välispiiri kaitse on meie kõigi ühine mure ja prioriteet.

PPA rahvusvahelise koostöö büroo juht Reet Zeisigi sõnul annab PPA valmisolek Läti kolleegidele appi minna selge sõnumi, et Eesti on järjepidev ning usaldusväärne partner. „Eesti ja Läti korrakaitseasutuste tihe koostöö on tähtis kogu meie piirkonna turvalisuse ja ohutuse tagamiseks. Pärast 2015. aasta rändekriisi sõlmisime partnerriikidega vastastikkuse abistamise lepingud, mis on loonud eeldused meie enda võimekuste arendamiseks ja vajadusel ka kiireks reageerimiseks. Läti politsei ja teiste partnerite toetamine hübriidrünnaku korral suurendab ka Eesti kindlustunnet, et sarnase olukorra tekkimisel on teised Euroopa Liidu riigid valmis abistama Eestit,“ rääkis Zeisig.

Andra Jundas
PPA pressiesindaja
53 069 928