PPA otsusega tunnistati täna kehtetuks 12 500 turvanõuetele mittevastava ID-kaardi sertifikaadid

Praeguseks on valminud garantiikorras 3300 ID-kaarti, mis on toimetatud teenindustesse. Inimestel, kes ei ole veel kaarti kätte saanud, on võimalik võtta alternatiivina kasutusele mobiil-ID või digi-ID.

PPA dokumendiekspert Kaija Kirch soovitab aktiivsetel e-teenuste kasutajatel, kes pole veel uut kaarti kätte saanud või ei ole jõudnud PPAle teada andnud enda soovist saada garantiikorras ID-kaart, võtta kasutusele mobiil-ID. „Garantiikorras saa ID-kaarti vahetada ka hiljem, mil ID-kaardi sertifikaadid on kehtetuks tunnistatud. Uue kaardi saamiseni peab aga arvestama, et ID-kaardiga ei saa kasutada e-teenuseid ega digiallkirjastada dokumente. Selleks ajaks saab alternatiivse lahendusena kasutada mobiil-ID-d, mis tuleb tänasest aktiiverida teeninduses kohapeal,“ sõnas Kirch.

Kirch lisab, et kui inimesel on vaja kiiresti e-teenuseid kasutada, siis on võimalik teeninduses taotleda digi-ID-d. „Digi-ID eest tuleb tasuda riigilõiv ja selle saab kätte samal päeval,“ sõnas Kirch.

Kehtetuks tunnistatud sertifikaatidega ID-kaarti saab jätkuvalt kasutada reisimiseks, kliendikaardina, apteegis ning see kehtib füüsilise isikut tõendava dokumendina kuni kaardile märgitud kehtivusaja lõpuni. Kui dokument kehtib vähem kui pool aastat, siis on mõistlik taotleda e-teeninduse kaudu uus ID-kaart. Kui kaart kehtib kauem, siis võiks kontrollida @eesti.ee e-postile laekunud PPA teavitust ning anda teada, millises teeninduses soovib inimene garantiikorras väljastatud kaarti kätte saada. „Kui teavitus pole inimeseni jõudnud, siis on võimalik nõu saada politsei infotelefonil 612 3000 ning telefoni teel anda teada, millises teeninduses soovib inimene kaarti kätte saada,“ lisas dokumendiekspert.

Lisainfot ID-kaardi turvariski kohta saab kodulehelt https://www.id.ee/?lang=et&id=38558.

Inimestel, kelle dokumendid kaotavad sel aastal kehtivuse, palume teenindusse tulekut planeerida ning järjekorras ootamise vältimiseks broneerida selleks eelnevalt aeg PPA kodulehel. PPA e-taotluskeskkonnas https://etaotlus.politsei.ee saab ilma teenindusse tulemata taotleda korduvat ID-kaarti täiskasvanule ja esmast ID-kaarti lapsele, kelle sünd on registreeritud Eestis.

Olja Kivistik
PPA pressiesindaja
530 883 44