PPA peadirektori asetäitjana arenduse alal alustas tööd Kristi Hallas

1. veebruarist juhib Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) arendusosakonda Kristi Hallas, kes seni töötas Põhja prefektuuris teabebüroo juhina.

Peadirektor Egert Belitševi sõnul on Kristi Hallasel on väga head teadmised politsei töövaldkondadest. „Teabebüroo juhina puutus ta kokku kõigi töödega, mida politseis teeme ning tal on selge visioon sellest kuidas neid veel paremaks teha. Arendusosakond on see PPA üksus, kes veab eest innovatsiooni ja protsesside toimimist ehk nende roll on tagada, et politseinikud eesliinil ja kabinetis saaksid oma tööd hästi teha. Kristi Hallase tugevuseks on muutuste ellu viimine,“ sõnas peadirektor.

Kristi Hallase sõnul on siseturvalisus olnud tema südameasi ja karjääri läbiv joon. „Eesti inimese jaoks on oluline, et politseinikud tulevad kiirelt appi ja on professionaalsed ning politseiga suheldes ei takerduta bürokraatiasse. Oleme suur organisatsioon, mis nõuab süsteemsust ja planeerimist ning hindan arengut, mis seni PPAs on toimunud. Asutuse suurus ja meie paiknemine igas Eesti nurgas tähendab aga, et peame püüdlema ka lihtsuse poole ning mul on hea meel, et saan anda oma panuse selle arengusse ja innovatsiooni.“

Pildil politseivormis Kristi Hallas

Kristi Hallas asus Põhja prefektuuris tööle 2023. aastal teabebüroo juhina. Enne seda töötas ta Riigiprokuratuuris arendusnõuniku ja haldusdirektorina. Politsei arendusosakonnas töötas ta varem ennetuse ja süüteomenetluse büroos ning samuti on tal töökogemus Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonnast. Kristi Hallasel on magistrikraad õigusteaduses ning ta on end täiendanud juhtimise ja IT alal.

Arendusosakonnale valiti uus juht avalikul konkursil.