PPA taaskehtestab sisepiiridel ajutise piirikontrolli

Valitsuse otsusel taaskehtestab PPA täna südaöösel koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ajutiselt piirikontrolli kogu maismaapiiril, sadamates ja lennujaamades. PPA integreeritud piirihalduse büroo juht Egert Belitšev kinnitas, et PPA on teinud kõik ettevalmistused, et täna südaööst sisepiiridel piirikontroll taaskehtestada.

Ta kirjeldas, et piirikontrolli taaskehtestamise järel saab Eesti-Läti ligi 350-kilomeetrisel maismaapiirilõigul piiri ületada vaid selleks ette nähtud ajutistes piiripunktides Iklas, Lillis, Muratis ja Valgas. Kõrvalised teed piiriületuseks suletakse ning riiki saab siseneda üksnes selleks ette nähtud ajutistest piiripunktidest.

„Ühtlasi laieneb piirikontrolli taaskehtestamine sadamatele, lennujaamadele ja Valga raudteejaamale, kust toimub rahvusvaheline liiklus. Ka liiguvad piiriäärsetel aladel täiendavad patrullid, kes kontrollivad sõidukeid ja dokumente.

Piiriületus inimesele, kel on see lubatud, eeldab kehtiva isikut tõendava või reisidokumendi olemasolu, samuti sõiduki dokumente,“ märkis Belitšev ning palus kõigilt mõistvat suhtumist, kui riiki sisenemine nõuab piirikontrolli taaskehtestamise järel tavapärasest suuremat ajakulu.

Kellele on piiriületus lubatud?

Sisepiiril piirikontrolli taaskehtestamisejärel võivad Eestisse valitsuse otsusel siseneda vaid Eesti kodanikud ja Eesti elamisluba või elamisõigust omavad Eesti elanikud. Samuti need välisriigi kodanikud, kelle pereliige elab Eestis. Tingimuseks on, et need inimesed peavad valitsuse otsusel jääma pärast Eestisse sisenemist 14 päevaks isolatsiooni oma koju või viibimiskohta nii, et teiste inimestega kokku ei puutu.

Eestisse jääjatele kehtib kahenädalane nõue kodus püsida

Riiki võib siseneda või seda läbida rahvusvahelist kaubavedu teostav transport ning elutähtsat teenust osutavad inimesed, näiteks tervishoiutöötajad eeldusel, et neil puuduvad haigussümptomid. Eesti riiki tohivad transiitkoridorina läbida ka välismaalased, et jõuda oma koduriiki, juhul kui neil ei ole viirussümptomeid. Neile 14-päevane isolatsiooninõue ei rakendu tingimusel, riiki läbitakse sel eesmärgil viivitamata.

„Mõistame, et olukord erineb tugevalt tavapärasest, kuid arvestades, et paljud inimesed juba järgivad kodus püsimise soovitust, loodame sama vastutustundlikku suhtumist ka kõigilt neilt, kes välisreisilt tulevad. See on kõigi tervise ja heaolu nimel,“ rõhutas Belitšev.

Ta selgitas, et varem on PPA piirikontrolli sisepiiril ajutiselt piirikontrolli taastanud nii suurvisiitide turvalisuse tagamisel kui ka erinevatel harjutusõppustel. „Piirikontrolli taaskehtestamine eeldab lisaressursi suunamist Läti-Eesti piirile, mistõttu kaasame politseinike ja piirivalvuritel kõrval piiritööle appi ka abipolitseinikke, kaitseliitlasi ja teisi,“ sõnas ta.

Kerly Virk
PPA pressiesindaja
52 03 403