PPA uute veesõidukite nimed on Rahu, Tuule ja Terje

Lääne prefektuuri veesõidukite nimekonkursile esitasid inimesed ligi 400 unikaalset nime, mille hulgast valis PPA välja kolm kõige sobivamat. Kärdla politseijaoskonna uus kaater hakkab kandma nime Rahu, Kuressaare mootorpaat Tuule ja Pärnu mootorpaat Terje. Nimekandidaate said kõik soovijad pakkuda 25. augustist kuni 1. septembrini.

PPA mereturvalisuse grupi juhi Marge Kohtla sõnul laekus konkursile kokku 536 nime, millest kordumatuid oli 391. „Tegi rõõmsaks, et neid pakkumisi nii palju tuli, tänan kõiki, kes kaasa mõtlesid ja oma variandi välja pakkusid. Nimevalikul oli meie jaoks oluline, et see iseloomustaks kas veesõidukit või selle tööpiirkonda, oleks valitud kas loodusnähtuste või veelindude hulgast või oleks naise- või kohanimi. Lisaks peab veesõiduki nimi erinema teistest laevanimedest ja olema raadioeetris arusaadav,“ selgitas Kohtla põhimõtteid, millest nimevalikul lähtuti.

Kärdla politseijaoskonna uue kaatri nimeks saab Rahu, mille üks tähendusi on seotud asukohaga. Nimelt on Hiiumaa rannik seotud keeruliste navigeerimistingimustega ja merepatrullide töö erinevate rahude vahel nõuab täpsust ja oskuslikkust. Kuressaare jaoskond saab endale uue mootorpaadi nimega Tuule, mis on seotud tuule kui ilmastikunähtusega. Pärnu jaoskonna mootorpaat hakkab kandma nime Terje. Nimi valiti välja inspireerituna Pärnu politseijaoskonna merepäästjast Terje Lemmikust, keda kolleegid iseloomustavad kui vaprat naist, kes aitab merel inimelusid päästa.

PPA uute kaatrite nime konkursi tulemused - Rahu, Tuule ja Terje

Uued veesõidukid jõuavad Lääne prefektuuri 2023. aastal ning neid hakatakse kasutama otsingu- ja päästetöödel ning õiguskorra kaitseks ja järelevalvetegevusteks, vajadusel ka haigete transpordiks või merepiiri valvamiseks. Uued veesõidukid ehitab Baltic Workboats AS.

Kristi Raidla
PPA pressiesindaja
5386 8437