PPA võitis ID-kaardi tootmise riigihankega seotud kohtuvaidluse

Neljapäeval, 18. aprillil avaldas Tallinna ringkonnakohus määruse, millega tunnistati õiguspäraseks PPA otsus tunnistada ID-kaardi tootmise hankes edukaks praeguse lepingupartneri pakkumus.

Sellega on PPA saanud kahes kohtuastmes kinnituse, et ID-kaardi tootmisega seotud riigihange viidi läbi korrektselt ning Prantsuse ettevõttega Idemia lepingu sõlmimine oli õiguspärane.

29. mail 2017 vaidlustas Gemalto AG politsei otsuse kuulutada ID-kaardi tootmise riigihankes edukaks Idemia pakkumus tuues põhjenduseks, et pakkumuste hindamine oli ebakorrektne ja Gemalto suhtes ebaõiglane. Esimese kohtuastme lahend PPA kasuks tuli 28. detsembril 2017. Jaanuaris 2018 esitas Gemalto ringkonnakohtule apellatsioonikaebuse, kuid möödunud nädala otsusega kinnitas ka ringkonnakohus, et hankeprotsess ja tingimused vastasid nõuetele ning Gemalto kaebus on põhjendamatu.

PPA identiteedi ja staatuste büroo juhataja Margit Ratniku sõnul on kahes kohtuastmes saadud võit PPAle tähtis. „Isikut tõendavate dokumentide välja andmine on riiklikult oluline protsess ning lepingu maht ulatub viie aasta jooksul 40 miljoni euroni. Seetõttu peab riigi partneri valik selles protsessis olema igati seaduspärane ja korrektne,“ ütles Ratnik.

Kohtuotsusega mõisteti hagejalt Gemalto AG välja PPA menetluskulud summas 17 050 eurot.

Ärisaladusele viidates on kohtumenetluse sisu kuulutatud kinniseks. Hagejal on õigus kohtuotsus edasi kaevata.

Politsei- ja Piirivalveameti ja Gemalto AG on osalised veel ühes kohtuvaidluses, kuhu on liidetud kolm hagi. PPA nõuab Gemaltolt kahjutasu seoses lepingurikkumisega, mis puudutab ID-kaardi võtmete genereerimist väljaspool kaardi kiipi. Samuti hageb PPA endist lepingupartnerit seoses 2017. aastal avastatud ID-kaardi turvariskist teavitamata jätmisega. Gemalto omakorda hageb PPAd seoses lepingurikkumiste osas kompromissläbirääkimiste lõpetamisega. Selles vaidluses on PPA esitanud kohtule oma seisukohad ja vastulaused ning ootab kohtu edasisi samme menetlusega edasi liikumisel.

Tuuli Härson
PPA pressiesindaja