Prokuratuur esitas endisele ministrile omastamise ja kelmuse süüdistuse

Riigiprokuratuur esitas täna endisele haridus- ja teadusminister Mailis Repsile omastamise ja kelmuse süüdistuse. Omastamise pani Mailis Reps süüdistuse kohaselt toime, kui andis haridus- ja teadusministrina ministeeriumi töötajatele korraldusi enda lastega seotud ülesannete täitmiseks. Lisaks on M. Repsile süüdistus esitatud ebaseaduslikus ministeeriumi kütusekaardi kasutamises ja ministeeriumi ruumides enda sünnipäeva pidamisega seotud kulutuste katmises.

Samuti esitati süüdistus kelmuse toimepanemises, mille tulemusel soetas ministeerium M. Repsile koju soovitud kohvimasina, tasus tema perekonnaliikme lennukulusid, maksis vabaajaüritusega seotud transpordi ja majutuse ning M. Repsi restoranis tähistatud juubelisünnipäeva eest.

Süüdistuse kohaselt kattis Mailis Reps ministeeriumi varast isiklikke kulutusi ca 7500 euro eest.

Riigiprokurör Denis Tšasovskih sõnul on igal riigiteenistujal kohustus seista hea selle eest, et riigivara kasutataks eesmärgipäraselt. „Ühiskond ei pea taluma priiskamist ja veelgi vähem kuritarvitamist riigivaraga ümberkäimisel, mis kahjustab riiki varaliselt aga ühtlasi mõjutab ka kogu avaliku sektori mainet ja usaldusväärsust. Kehtivad reeglid on piisavalt selged tegemaks vahet enda ja riigi vajaduste vahel ning vältimaks isiklike kulude riigile veeretamist.“

„Õigusnormid kehtivad kõigile ja kõrge positsioon avaliku teenistuse hierarhias ei anna õigust neid norme omakasupüüdlikult painutada – vastupidi, sellega kaasneb kõrgendatud ühiskonna ootus teenistuja eeskujulikkuse osas,“ lisas Tšasovskih.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepa sõnul alustas politsei menetlust ajakirjanduses avaldatud uurimuse pinnalt. „Alustatud väärteomenetluse käigus ilmnes, et riigi vara väärkasutamine on toimunud korduvalt ja suuremas ulatuses kui algselt kirjutati, mistõttu oli alust seda edasi uurida kriminaalmenetluses. Mõistsime ka avalikkuse ootust saada vastuseid, mistõttu viisime uurimise läbi võimalikult kiiresti, kontrollides seejuures põhjalikult menetluse käigus ilmnenud uusi asjaolusid ja tõendeid.“

Kairi Küngas
Riigiprokuratuur
Avalike suhete osakond
+372 5556 4511

Leana Loide
PPA pressiesindaja
+372 525 4219
...