Prokuratuur saatis kohtusse AS Tallinna Linnatranspordi endiste juhtivtöötajate korruptsioonisüüdistuse

Põhja Ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse Tallinna Linnatranspordi endiste juhtivtöötajate kriminaalasja, milles esitati süüdistused kokku seitsmele füüsilisele ja neljale juriidilisele isikule. Süüdistuse järgi rikkusid ametnikud riigihangete nõudeid ning võtsid korduvalt ja suures ulatuses altkäemaksu ettevõtjatelt, kes hankisid Tallinna Linnatranspordile kasutatud busse ja varuosi ning pakkusid remonditeenuseid.

Kriminaalmenetluse keskmes olid kasutatud busside ostmise hanked Tallinna Linnatranspordile 2012. aastast kuni 2018. aasta kevadeni, mil peeti kinni neli Tallinna Linnatranspordi juhtivtöötajat. Toonast bussiliiklusteenistuse direktorit Andres Herkelit, bussiremonditöökodade juhti Hannes Erbsenit ja asejuhti Jaanus Vink’i süüdistatakse riigihangete teostamise nõuete rikkumises eriti suure hankemaksumuse korral. H.Erbsenit süüdistatakse ka korduvas altkäemaksu võtmises. J.Vinki süüdistatakse suures ulatuses ja korduvas altkäemaksu võtmises ning laskemoona ebaseaduslikus käitlemises, sest läbiotsimistel leiti tema kodust ja töökohast padruneid. Endist Tallinna Linnatranspordi töötajat Tarmo Sillajõed süüdistatakse altkäemaksu võtmisele kaasaaitamises.

Kolme ettevõtjat ja nendega seotud kolme äriühingut süüdistatakse suures ulatuses altkäemaksu andmises. „Süüdistuse järgi tagas J. Vink kindlatele äriühingutele eelise nii kasutatud busside kui ka remonditeenuste ja kaupade hankimiseks. Nimelt omades oma ametikohal detailset ülevaadet Tallinna Linnatranspordile vaja minevatest varuosadest, värvimistöödest ja alles avaldamisele tulevate kasutatud busside ning muu tehnika hangete vajadusest, otsis ta enne hanketingimuste koostamist ja hanketeate avaldamist välja sobivad kasutatud sõidukid ning korraldas varuosade tellimise kindlatele äriühingutele. Sellega kindlustati nendelt äriühingutelt regulaarsete kaupade ja teenuste ostmine ning vastutasuna andis äriühingute juht Kaspar Keelmann kahe teise juhatuse liikme ja osaniku nõusolekul ettevõtete varade arvelt Jaanus Vingile altkäemaksu, sealhulgas ka läbi viimasele kuuluva äriühingu,“ selgitas kriminaalmenetlust juhtinud eriasjade prokurör Leelet Kivioja.

Kriminaalmenetluses tuvastatud kriminaaltulu ehk altkäemaksuna saadud summa ulatub hinnanguliselt üle kahe miljoni euro. „Mahuka uurimise käigus töötati läbi rohkelt materjale, millest koorus välja pikaajaline ja läbimõeldud korruptiivne tegevus. Menetluse käigus ilmnes, kui puudulik oli paberimajandus, mis lihtsustas aastaid kestnud mastaapsete hankepettuste läbi viimist. Asutusesiseste kontrollmeetmete puudumine laiemalt raskendas korruptiivse tegevuse ulatuse ja ka hilisemate asutusele tekitatud kahjude suuruse välja selgitamist,“ kommenteeris prokurör.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Ats Kübarsepa sõnul tuleb korruptsiooniohu vältimiseks asutustes ja ettevõttes kasutusele võtta sellised meetmed, mis ei võimalda olulisi protsesse suunata ainult kitsal isikute ringil.

„Ebaausat tegevust vähendab eelkõige turvalise keskkonna loomine. Töötajal või ametnikul võtab petmise võimaluse ära selline töökorraldus, kus toimuvast on teadlik laiem ring inimesi. Samuti on vajalik asutusesisene kontrollsüsteem, mis suudab märgata ebakõlasid ja nendele adekvaatselt reageerida. Hangete ja suuremahuliste ostude üle tasub juhtidel teha täiendavat kontrolli, mis aitab välistada asutuse vahendite valesse kohta mineku,“ ütles Kübarsepp.

Kriminaalmenetluses arestiti hulgaliselt kahtlustatavate ja nendega seotud ettevõtete vara, muuhulgas Tallinnas ja Harjumaal asuvaid kinnistuid, autosid, mootorrattaid, ATV-sid, paate ja ehteid. Tallinna Linnatranspordi AS on esitanud tsiviilhagi 1,4 miljoni euro suuruse kahju hüvitamiseks.

Menetlust juhtis Põhja Ringkonnaprokuratuur ja viis läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo. Prokuratuur saatis kriminaalasja kohtusse üldmenetluses ja kohus määras eelistungiks 21.juuni.