Rahvusvahelisel konverentsil võetakse luubi alla hübriidohud

Politsei- ja Piirivalveamet koostöös Sisekaitseakadeemiaga korraldab teisipäeval ja kolmapäeval rahvusvahelise hübriidohte käsitleva konverentsi. Selle eesmärk on arutleda hübriidohtude teemal tänapäeva maailmas.

PPA juhtivpiiriametniku ja konverentsi peakorraldaja Tarmo Kohvi sõnul on hübriidohtu keeruline defineerida. „Me ei saa hübriidohtusid jagada inimeste, tegevuste või piirkondade järgi, kuna selles valdkonnas on määravaks nende koostoime ning eesmärk. Hübriidoht võib kaasa tuua mitte ainult valeinfo levimist ühiskonnas, vaid muuta ka inimeste hoiakuid või seisukohti nagu seda on näiteks rändekriis. Meie eesmärk on sõnastada hübriidoht riigiasutuste ning politseinike jaoks võimalikult konkreetseks, mis aitaks riigil õigel ajahetkel ohule reageerida,“ lisas Kohv.

SKA arendusprorektor Marek Lingi sõnul on hübriidohud on osa tänapäeva muutunud julgeolekuolukorrast, mida mõjutavad nähtused nagu massiline illegaalne sisseränne, organiseeritud piiriülene kuritegevus või terrorism. „Õiguskaitseorganid seisavad silmitsi nende uute väljakutsetega, mis tihti võivad kujuneda reaalseteks ohtudeks, mistõttu on ääretult oluline, et suudaksime mõista erinevate osapoolte rolle ja ülesandeid nii ohtude tuvastamisel, nendele reageerimisel kui ka tagajärgedega tegelemisel. Just nendele aspektidele Tallinnas korraldatav konverents keskendubki,“ sõnas Link.

Konverents on eelkõige mõeldud Euroopa riikide ja PPA politseiametnikele, kes töötavad kriisireguleerimise valdkonnas. Konverents toimub inglise keeles.

Konverents korraldatakse programmi „Euroopa politseiametnike koolituskava 2015-2018“ raames.


Olja Kivistik
PPA pressiesindaja
530 883 44