Selle nädala lõpus muutub ajutise kaitse taotlemise ning pikendamise kord

Alates käesoleva nädala pühapäevast (10.09.2023) muutub Ukraina sõjapõgenikele antava ajutise kaitse kord ning kui seni väljastati ajutine kaitse aastaks ning seda ka pikendati aasta kaupa, siis edaspidi antakse kaitse nii esmataotlejatele kui ka pikendajatele kuni märtsini 2025.

Ajutine kaitse on üks rahvusvahelise kaitse eriliike, mis võimaldab eriolukordades anda kaitse suurele hulgale inimestele lihtsustatud korras. Pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale võttis Euroopa Liit vastu otsuse, et liikmesriigid pakuvad ukraina sõjapõgenikele kolm aastat ajutist kaitset. Kui osa liikmesriike on algusest peale andnud riiki jõudnud sõjapõgenikele ajutise kaitse korraga kolmeks aastaks, siis Eesti võttis vastu otsuse, et kaitset väljastatakse korraga aastaks ning seda ka pikendatakse ühe aasta kaupa.

PPA identiteedi ja staatuste büroo komissar Marina Põldma selgitas, et tänasest arvates on meetme lõpptähtaeg pooleteise aasta kaugusel, mistõttu on mõistlik väljastada kaitse pisut pikemaks ajaks kui seda seni on tehtud. „Selle muudatusega hoiame kokku nii sõjapõgenike kui ka PPA aega – jätkates senise praktikaga, peaksime siin viibivate sõjapõgenike ajutise kaitse staatust järgmisel talvel paariks kuuks pikendama. Mingit sisulist väärtust see ei anna, küll aga jooksutaksime tarbetult sõja eest põgenenud inimesi,“ täiendas Põldma.

Lisaks muudatusele ajutise kaitse kehtivuses, toimub ka muudatus ajutise kaitse pikendamise korras – ajutise kaitse pikendamiseks on edaspidi vajalik teha uus dokumendifoto PPA teeninduses, samuti võidakse enne ajutise kaitse pikendamist küsida inimeselt täiendavaid küsimusi tema Eestisse saabumise asjaolude kohta. „Seeläbi tagame ühtaegu nii selle, et me anname välja dokumendi, millel on inimesest võimalikult värske pilt ning täiendavalt saame veenduda selles, et anname abi neile, kes on tõesti sõja eest Eestisse põgenenud,“ selgitas Põldma.

Kaarel Kallas
PPA pressiesindaja
5788 0640