Täna alustatakse ajutise tõkke rajamist idapiirile Narvas ja Lõuna-Eestis

Laupäeval, 20. novembril algavad ajutiste piiritõkete rajamise tööd esimestel lõikudel Narvas Kuivajõe sängis ja Kagu-Eestis Meremäel ja Piusa jõe kaldal. Ehitustöid viib läbi kaitsevägi koostöös PPA ametnikega.

Ida prefektuuri operatiivstaabi juht Urmas Elmi sõnul on Ida-Virumaal on Eesti-Vene piir enamjaolt tõkestatud loodusliku veetõkkega. "Seetõttu tugevdavad politseinikud ning kaitseväelased täna siinset ainsat kuiva lõiku endises Narva jõe sängis, kus risk ebaseaduslikuks piiriületuseks kõige suurem. Tööd algasid täna hommikul kella 9 paiku ning kestavad kuniks jagub päevavalgust. Kaitsevägi töötab sellel lõigul kaks päeva," ütles Elmi.

Lõuna prefektuuri operatiivstaabi juht Vallo Koppeli sõnul oli politsei peamine ülesanne varahommikul juhendada kõiki piiriribale liikuvaid reservväelasi. "Andsime neile võimalikult põhjaliku ülevaate, et neil oleks kindlus ja teadmine, kuidas piiriribal paigaldada lõiketraati nii, et ei astutaks tahtlikult ega tahtmatult üle piiririba. Tõkete paigutamisega on praegu alustatud näiteks Vinski küla lähedal, aga ka Koidula kandis, mida on kasutatud nii ebaseaduslikuks piiriületuseks kui salakauba vedamiseks. Ettevalmistused ja koostöö Kaitseväega on praegu sujunud ning töö piiril käib," sõnas Koppel.

PPA peadirektori asetäitja piirivalve alal Egert Belitševi sõnul annab lisaõppekogunemise ajal tehtav harjutus piiri kaitseks väärtusliku kogemuse. "Ainult reaalse tegutsemise kaudu saame teada, milline on kaitseväe ja PPA ühine võimekus piirile ajutisi tõkkeid püstitada ja millist logistilist tuge ja inimressurssi selleks vaja on. Praegu ei ole Eestis rändesurve suurenenud, kuid kui see peaks muutuma, siis on ajutiste tõkete kiire paigaldamine oluline komponent massilise ebaseadusliku sisserände tõkestamisel ja kogu piirikaitse operatsioonis," ütles Belitšev.

PPA on kaardistanud kuni kümme lõiku, kuhu saab reservväelaste abi ja kaitseväe antud 120 kilomeetri lõiketraadiga kokku rajada kuni 40 kilomeetrit tõket. Üks kaardistatud lõik on Narvas, ülejäänud Kagu-Eestis maismaapiiril. Ehitus algab kõige prioriteetsematel lõikudel, kus ebaseadusliku piiriületuse oht on kõige suurem.

Kuna tööd toimuvad piirialas, kus liikumine toimub kindlate reeglite järgi, saadavad reservväelasi ja kaitseliitlasi piirivalvurid.

Tänasest 25. novembrini liigub piiri lähistel teede kaitseväe tehnika ja ka tavapärasest rohkem politseinikke ja piirivalvureid. Kuni 26. novembrini kehtivad idapiiril ka lennupiirangud, seda nii mehitatud kui ka mehitamata õhusõidukitele.

Leana Loide
PPA pressiesindaja
525 4219