Täna peeti kuriteos kahtlustatavana kinni Lääne prefektuuri politseinik

Politsei sisekontrollibüroo ametnikud pidasid täna hommikul kinni Lääne prefektuuri politseikapteni, keda on alust kahtlustada riigisaladuse edastamises ning jälitusandmete avalikustamises. Lisaks politseiametnikule peeti kinni veel kaks meest, kes ei ole PPA töötajad, ja kellele on alust ette heita eraviisilist jälitustegevust.

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus selgitas, et tänaseks on eelmise aasta lõpus alustatud kriminaalmenetluse raames kogutud piisavalt tõendeid, et politseiametnikule esitada kahtlustus kokku kuues kuriteoepisoodis. „Kahtlustuse järgi edastas ta infot kolmes erinevas kriminaalmenetluses politsei poolt läbiviidavate jälitustoimingute planeerimise ja sisu kohta ning ühel juhul edastas riigisaladusega kaitstud infot isikule, kellel puudus õigus sellele infole ligi pääseda. Selline käitumine, kus politseiametnik annab ilma seadusliku aluseta välja infot, mille avalikuks tulek kahjustab kriminaalmenetluste raames tõe välja selgitamist, on lubamatu ja kuulub üheselt hukkamõistmisele,“ lisas riigiprokurör Evestus.

„Iga politseinik peab teadvustama, et kriminaal- ja jälitusmenetluses kogutud teabe vastu on kurjategijatel äärmiselt suur huvi. Ka juhuslikult poetatud infokilluke või repliik võib olulisel määral kahjustada edasist kriminaalmenetluse kulgu, rääkimata teadlikust info andmisest,“ ütles sisekontrollibüroo juht Raul Vahtra.

Homme taotleb prokuratuur kohtult politseiametniku kohtueelse menetluse ajaks vahi alla võtmist, teiste kahe kahtlustatava osas otsustatakse vahistamise taotlemine pärast esmaste menetlustoimingute lõppu.

Kriminaalmenetlust viib läbi Politsei- ja Piirivalveameti sisekontrollibüroo ja juhib Riigiprokuratuur.

Kaarel Kallas
Avalike suhete nõunik
Riigiprokuratuur
5788 0640

Kirsti Ruul
PPA kommunikatsioonibüroo
508 8313