Tänasest ei tohi Lämmijärvel maastikusõidukitega viibida Naha ja Pihuste ojade vahelisel jääalal

Seoses muutunud jääoludega piiriveekogul keelavad piirivalvurid inimelude kaitseks tänasest maastikusõidukitega viibimise Lämmijärve jääl Naha ja Pihuste ojade vahelisel alal. Ülejäänud järvistu jääolud on mõnevõrra paremad ning konkreetset keeluala vältides võib sinna jätkuvalt väljuda nii jalgsi kui ka maastikusõidukitega.

Keelatud on väljumine jääle Narva jõe lähtele lähemal kui 1000 meetrit, „Eesti väravate“ ning Piirissaarest kagu suunda jääval jääalal ning Ranna-Pungerja jõe suudmele lähemale kui 200 meetrit. Vältima peaks lähenemist ka Võhandu jõe suudmele ning Salusaarele lähemale kui 200 meetrit, kuna neis kohtades võib jää olla ohtlikult õhuke.

Jalgsi ja maastikusõidukitega võib minna nende veekogude jääle:

  • Peipsi järv (sõidukid täismassiga kuni 1000 kilogrammi)
  • Pihkva- ja Lämmijärv (määratud jääaladele)
  • Narva veehoidla (sõidukid täismassiga kuni 300 kilogrammi ning sedagi määratud jääalale)

Jalgsi võib minna nende veekogude jääle:

  • Vaniku järv
  • Pabra järv
  • Kriiva järv

Inimelude kaitseks on keelatud minna jalgsi ja maastikusõidukitega nende piiriveekogude jääle:

  • Pattina järv
  • Narva jõgi

Ragne Keisk
PPA pressiesindaja
59125457