Tänasest on Lämmijärvel Pihuste ja Meeksi ojade vahelisele alale keelatud maastikusõidukitega väljumine

Seose jääolude halvenemisega Lämmijärvel piiratakse tänasest väljumist Pihuste ja Meeksi ojade vahelisele alale maastikusõidukitega. Ülejäänud järvistul võib jätkuvalt liikuda nii jalgsi kui ka maastikusõidukitega.

Jalgsi ja maastikusõidukitega on lubatud minna nende piiriveekogude jääle:

  • Pihkva järv
  • Lämmijärvel vaid määratud järveosadel
  • Narva veehoidla

Jalgsi on lubatud minna nende piiriveekogude jääle:

  • Peipsi järv
  • Vaniku järv
  • Pabra järv
  • Kriiva järv

Inimelude kaitseks on keelatud minna jalgsi ja maastikusõidukitega nende piiriveekogude jääle:

  • Narva jõgi
  • Pattina järv