Tänavune sisserände piirarv on täitumas

Tänavune sisserände piirarv, mis reguleerib töö- ja ettevõtlusrännet Eestisse, on peatselt täitumas. PPA-le on esitatud juba üle 1500 töötamiseks mõeldud elamisloa taotluse, tänavune piirarv on valitsuse otsusega aga 1307.

Taotlusi on esitatud piirarvust oluliselt enam ehituse ja veonduse valdkonnas, seal töötamiseks ei ole enam mõistlik sel aastal elamisluba taotleda. Taotlusi saab aga esitada veel töötleva tööstuse valdkonnas, ettevõtluseks, sportlastel, ajakirjanikel, välislepingu alusel ning etendusasutustes töötamiseks.

Nimetamata valdkondades töötamiseks ei tasu enam elamisluba taotleda, kuna ülejäänud valdkondadele on ette nähtud kokku 313 tähtajalist elamisluba, millele pretendeerib tänaseks juba 580 inimest.

PPA identiteedi ja staatuse büroo komissar Liis Valk selgitas, et tänavust aastat eristab eelmistest oluliselt see, et Venemaa kodanikel ei ole valitsuse kehtestatud sanktsioonide tõttu enam sisuliselt võimalik töötamise või ettevõtluse eesmärgil sisserändele pretendeerida. „Sellel aastal on taotlejate hulgas enim Ukraina kodanikke, samuti on palju taotlejaid Usbekistanist ja Moldovast,“ rääkis Valk.

Tänavu jõustus välismaalaste seaduse muudatus, mis annab piirarvu väliselt võimaluse elamisluba taotleda nendel inimestel, kes on äsja töötanud Eestis järjest vähemalt 9 kuud lühiajalise töötamise registreeringuga. „Kui töötaja ja tööandja on korralikult kõiki tingimusi täitnud, saame välismaalase lühiajalise töötamise õigust sedasi pikendada veel kahe aasta võrra,“ selgitas Valk. Täpsemat infot uuel alusel elamisloa taotlemise kohta saab küsida PPA migratsiooninõustajatelt aadressil ... või telefonitsi numbril 6123500.

Sisserände piirarvu täitumine ei mõjuta õppimiseks elamisloa taotlejaid, rahvusvahelise kaitse taotlejaid, Euroopa Liidu kodanikke ja nende perekonnaliikmeid, Ameerika Ühendriikide, Jaapani ja Suurbritannia kodanikke. Lisaks ei kuulu piirarvu alla tippspetsialistid ehk välismaalased, kellele tööandja maksab vähemalt 1,5 kordset Eesti keskmist palka ning inimesed, kes tulevad Eestisse tööle teadlaseks, õppejõuks või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialale või asuvad tööle iduettevõttesse, planeerivad iduettevõtlusega Eestis tegelema hakata või tegutsevad suurinvestorina. Samuti ei piira kvoodi täitumine pereliikme juurde Eestisse tulijate elamisloa taotlemist.

Taotlemise alus, sealhulgas valdkond - eraldatud piirarv/esitatud taotlusi
Tähtajaline elamisluba töötamiseks - töötlev tööstus 600/575
Tähtajaline elamisluba töötamiseks - ehitus 200/274
Tähtajaline elamisluba töötamiseks - veondus, laondus 100/124
Tähtajaline elamisluba töötamiseks - etendusasutus 19/1
Tähtajaline elamisluba töötamiseks - sportlased 30/3
Tähtajaline elamisluba töötamiseks - akrediteeritud ajakirjanik 35/3
Tähtajaline elamisluba - ettevõtluseks 5/4
Tähtajaline elamisluba - välisleping 5/0
muud piirarvu vajavad taotlused 313/580

Ilmar Kahro
PPA pressiesindaja
54573525