Täpsustus laskekõlbmatuks muudetud relvade arvele võtmise kohta

27.06.2019 edastas Politsei- ja Piirivalveamet kodanike e-mailidele meeldetuletuse laskekõlbmatuks muudetud relvade arvele võtmiseks.
Tegemist oli informatiivse kirjaga.
Kui said kirja, aga sul ei ole laskekõlbmatuks muudetud relvi, siis ei ole vaja midagi teha.
Loe, kuidas käituda, kui omad relvaregistris isiku nimele kandmata laskekõlbmatuks muudetud relva:

  1. täida avaldus
  2. lisa avaldusele relva laskekõlbmatust kinnitav dokument
  3. saada digiallkirjastatud avaldus ...

Kui avaldust ei ole võimalik digiallkirjastatult esitada, saad seda teha Politsei- ja Piirivalveameti teenindustes.

Laskekõlbmatu relv, millel puudub laskekõlbmatust kinnitav dokument, tuleb politseile üle anda teenindustes.

Tallinnas saad relva üle anda Pärnu mnt 139 (E-R kell 9.00-16.30) ja P. Pinna 4 teeninduses (E-N kell 9.00-19.00 ja R kell 9.00-17.00).

Korduma kippuvad küsimused

Minu relv muudeti Eestis laskekõlbmatuks pärast 1. juulit 2018 (kaasa arvatud)

Viimase aasta jooksul Eestis laskekõlbmatuks muudetud relvad vastavad kõik kehtivatele nõuetele, omavad eelmainitud tõendit ja on registreeritud relvaregistris. Sellise relva omanikuna ei pea midagi täiendavat tegema.

Minu relv muudeti Eestis laskekõlbmatuks enne 1. juulit 2018

Enne 1. juulit 2018 Eestis laskekõlbmatuks muudetud relv, millel on olemas sellel ajal kehtinud laskekõlbmatusnõuetele vastavuse dokument, on vaja registreerida relvaregistris, esitades selleks relvaseaduses (RelvS § 91 lg 15) loetletud andmed ja laskekõlbmatust kinnitava dokumendi koopia. Kuni 1. juulini 2019 ei tulnud selle eest maksta riigilõivu, samuti ei pidanud relva viima vastavusse kaasaegsete nõuetega. Need reeglid kehtisid terve aasta.

Alates 1. juulist 2019 registreerimisele esitatud laskekõlbmatud relvad, millel ei ole Euroopa Komisjoni rakendusmääruse kohast tõendit, peavad läbima laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamise. Kaasaegset tõendit väljastatakse Eestis alates 8. aprillil 2016. Laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamiseks tuleb taotleda vastav luba, tasudes riigilõivu 30 eurot. Vastavas riigilõivus sisalduvad ka protsessi lõpus laskekõlbmatu relva registrisse kandmise kulud. Relv tuleb eelnevalt PPA-le üle anda.

Minu laskekõlbmatu relv toodi teisest riigist Eestisse pärast 1. juulit 2018 (kaasa arvatud)

Möödunud aasta jooksul ja ka tulevikus teisest riigist Eestisse toodavad laskekõlbmatud relvad, mis omavad Euroopa Komisjoni rakendusmääruse kohast tõendit, ei pea esitama laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamiseks, vaid registreeritakse relvaregistris teises riigis väljastatud tõendi alusel ja selleks peab tasuma riigilõivu 15 €.

Minu laskekõlbmatu relv toodi teisest riigist Eestisse enne 1. juulit 2018 (kaasa arvatud) või tuuakse tulevikus:

Varasemalt ja ka tulevikus teisest riigist Eestisse toodavad laskekõlbmatud relvad, millel ei ole Euroopa nõuetele vastavat tõendit, tuleb taotleda laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamist. Selleks on vaja relvaomanikul taotleda PPA-st vastav luba ja tasuda riigilõiv 30 €. Vastavas riigilõivus sisalduvad ka protsessi lõpus laskekõlbmatu relva registrisse kandmise kulud.