Terviseamet ja PPA kontrollisid Pärnu meelelahutusasutusi

Terviseamet ühes politseinikega kontrollis ööl vastu 8. augustit Pärnu linna meelelahutusasutustes koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seatud piirangutest kinnipidamist.Terviseameti lääne regionaalosakonna juht Kadri Juhkam ütles, et ööl vastu 8. augustit toimunud kontrollkäigul külastati 11 populaarsemat meelelahutuskohta Pärnus. „Kokkuvõtteks võib antud kontrollkäigu põhjal hinnata olukorda meelelahutusasutustes rahuldavaks,“ ütles Juhkam. „Kõikides asutustes olid desinfitseerimisvahendid kättesaadavad nii klientidele kui ka töötajatele ja kinni peeti ka 50-protsendilise täituvuse nõudest.“

Suurimaks puuduseks võib Juhkami sõnul nädalavahetusel läbi viidud kontrollkäigu põhjal lugeda hajutatuse nõude rikkumist eelkõige tantsuplatsidel ja lava ees. „See on paraku tingitud klientide käitumisest, mille aluseks võib omakorda olla ohutunde puudumine.“

„Ligi kolm tundi kestnud aktsioonile kaasas Politsei- ja Piirivalveameti Terviseamet ja hea meel on tõdeda, et enamik ettevõtteid näitasid üles koostöövalmidust ja olid pingutanud nakkusohutuse tagamiseks,,“ ütles Lääne prefekt Kaido Kõplas. Aktsioonist võttis osa neli politseinikku.

„Samas oli mitme meelelahutuskoha ukse taha tekkinud sissepääsemist ootavatest klientidest suurem rahvamass, mis omakorda võib kaasa aidata viiruse levikule. Siin ongi väga oluline iga inimese panus viiruse leviku tõkestamisel. Vältige rahvarohkeid kohti, eriti kinnistes ruumides, sest seal on oht viirusesse nakatumiseks kindlasti suurem, kui vabas õhus või kohas, kus teistega on võimalik distantsi hoida. Järjekord ukse taga viitab juba sellele, et mõni asutus on saavutanud maksimaalse lubatud täituvuse,“ rõhutas prefekt

Terviseametil koostöös PPAga on plaanis kontrollkäikudega meelelahutusasutustesse jätkata.

Kerstin Meresma
PPA pressiesindaja
E-post: ...
Telefon: 56488066, 4446451

Simmo Saar
Kommunikatsioonijuht
Terviseamet
E-post: ...
Telefon: 650 9849, 53 024 226